ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

End of Service
WAP3205 v3
Wireless N300 Access Point
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
WAP3205 v3 Firmware V2.00(ABDM.5)C0 English มีนาคม 10, 2022 Download File Download File 2
WAP3205 v3 Certification WAP3205 v3, Regulation Certificates for RF, CE Certificate/ Regulation Report 002.351-03-00292 English ตุลาคม 12, 2021 Download File
WAP3205 v3 Certification WAP3205 v3, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 002.351-02-00390 English มกราคม 27, 2021 Download File
WAP3205 v3 Declaration WAP3205 v3, DoC, CE 006.214-01-00644 English ธันวาคม 22, 2020 Download File
WAP3205 v3 Datasheet 3 English พฤษภาคม 27, 2020 Download File
WAP3205 v3 User's Guide _v1_ed4 English มกราคม 30, 2019 Download File
WAP3205 v3 Product Icon 1 English ตุลาคม 03, 2017 Download File
WAP3205 v3 Certification WAP3205 v3, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00269 English มกราคม 25, 2017 Download File
WAP3205 v3 Quick Start Guide 001 Multiple languages พฤษภาคม 17, 2016 Download File
WAP3205 v3 Certification WAP3205 v3, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-00627 English พฤษภาคม 05, 2016 Download File