ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

End of Service
WAC6303D-S
802.11ac Wave 2 Dual-Radio Unified Pro Access Point
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
WAC6303D-S Datasheet 7 English กันยายน 20, 2022 Download File
WAC6303D-S Firmware 6.25(ABGL.9)C0 English เมษายน 08, 2022 Download File Download File 2
WAC6303D-S Antenna Specification Matrix 2 English มีนาคม 07, 2022 Download File
WAC6303D-S CLI Reference Guide V6.25 English มกราคม 24, 2022 Download File
WAC6303D-S User's Guide V6.20 English กรกฎาคม 12, 2021 Download File
WAC6303D-S MIB File 3 English เมษายน 09, 2021 Download File
WAC6303D-S Quick Start Guide 003 Multiple languages มกราคม 14, 2021 Download File
WAC6303D-S Handbook NXCControllerSeriesHandbookVersion4 English มิถุนายน 27, 2019 Download File
WAC6303D-S Certification WAC6303D-S, Regulation Certificates for RF, Telec certificate/Regulation Report 001.351-03-00365 English กรกฎาคม 09, 2018 Download File
WAC6303D-S Declaration WAC6303D-S, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-00982 Chinese มีนาคม 05, 2018 Download File
WAC6303D-S Certification WAC6303D-S, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 002.351-03-00346 English กุมภาพันธ์ 22, 2018 Download File
WAC6303D-S Certification WAC6303D-S, Regulation Certificates for RF, IC ID Certificate/ Regulation Report 002.351-03-00347 English ธันวาคม 27, 2017 Download File
WAC6303D-S Certification WAC6303D-S, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 002.351-03-00345 English ธันวาคม 05, 2017 Download File
WAC6303D-S Certification WAC6303D-S, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-00862 English ธันวาคม 05, 2017 Download File
WAC6303D-S Certification WAC6303D-S, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-00856 English พฤศจิกายน 24, 2017 Download File
WAC6303D-S Certification WAC6303D-S, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00524 English พฤศจิกายน 13, 2017 Download File
WAC6303D-S Declaration WAC6303D-S, DoC, CE 001.214-01-00693 English ตุลาคม 13, 2017 Download File
WAC6303D-S Product Icon 1 English มิถุนายน 07, 2017 Download File