ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

WAC5302D-Sv2
802.11ac Dual-Radio Unified Access Point
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
WAC5302D-Sv2 Datasheet 5 English กันยายน 05, 2022 Download File
WAC5302D-Sv2 Firmware 6.25(ABVZ.9)C0 English เมษายน 08, 2022 Download File Download File 2
WAC5302D-Sv2 Firmware 6.25(ABVZ.6)C0 English มีนาคม 09, 2022 Download File Download File 2
WAC5302D-Sv2 Antenna Specification Matrix 1 English มีนาคม 08, 2022 Download File
WAC5302D-Sv2 CLI Reference Guide V6.25 English มกราคม 24, 2022 Download File
WAC5302D-Sv2 Firmware 6.25(ABVZ.4)C0 English ธันวาคม 13, 2021 Download File Download File 2
WAC5302D-Sv2 Declaration WAC5302D-Sv2, DoC, CE 002.214-01-01291 English กันยายน 09, 2021 Download File
WAC5302D-Sv2 User's Guide V6.20 English กรกฎาคม 12, 2021 Download File
WAC5302D-Sv2 Declaration WAC5302D-Sv2, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01396 Chinese มิถุนายน 09, 2021 Download File
WAC5302D-Sv2 MIB File 1 English เมษายน 13, 2021 Download File
WAC5302D-Sv2 Certification WAC5302D-Sv2, Regulation Certificates for RF, IC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00494 English ตุลาคม 30, 2020 Download File
WAC5302D-Sv2 Certification WAC5302D-Sv2, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00721 English กันยายน 09, 2020 Download File
WAC5302D-Sv2 Quick Start Guide 001 Multiple languages กันยายน 08, 2020 Download File
WAC5302D-Sv2 Certification WAC5302D-Sv2, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00476 English กันยายน 07, 2020 Download File
WAC5302D-Sv2 Certification WAC5302D-Sv2, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00475 Chinese กันยายน 07, 2020 Download File
WAC5302D-Sv2 Certification WAC5302D-Sv2, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01142 English กันยายน 07, 2020 Download File
WAC5302D-Sv2 Certification WAC5302D-Sv2, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01141 English กันยายน 07, 2020 Download File