ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

ZyWALL VPN50 - VPN50
VPN Firewall
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
VPN50 Firmware 5.36(ABHL.2)C0 English พฤษภาคม 24, 2023 Download File Download File 2
VPN50 Firmware 5.36(ABHL.1)C0 English พฤษภาคม 11, 2023 Download File Download File 2
VPN50 Firmware 5.36(ABHL.0)C0 English เมษายน 21, 2023 Download File Download File 2
VPN50 User's Guide V5.35_Ed1 English มกราคม 30, 2023 Download File
VPN50 CLI Reference Guide 5.35 English มกราคม 18, 2023 Download File
VPN50 Handbook ZLD5.31_Handbook English กรกฎาคม 25, 2022 Download File
VPN50 Declaration VPN50, DoC, CE 005.214-01-00712 English มิถุนายน 01, 2022 Download File
VPN50 Certification VPN50, Regulation Certificates for Safety, CB Certificate/ Regulation Report 003.351-02-00509 English เมษายน 20, 2022 Download File
VPN50 Datasheet 9 English มีนาคม 29, 2022 Download File
VPN50 MIB File 5 English มกราคม 21, 2022 Download File
VPN50 3D Dongle Document V109 English พฤศจิกายน 12, 2021 Download File
VPN50 Battery Document 1 English มิถุนายน 17, 2021 Download File
VPN50 Quick Start Guide 002 Multiple languages พฤษภาคม 06, 2019 Download File
VPN50 Certification VPN50, Regulation Certificates for EMC, KCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-00949 Korea ตุลาคม 17, 2018 Download File
VPN50 Application note 1 English มกราคม 16, 2018 Download File
VPN50 Declaration VPN50, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-00951 Chinese ธันวาคม 27, 2017 Download File
VPN50 Product Icon 1 English ตุลาคม 03, 2017 Download File
VPN50 Certification VPN50, Regulation Certificates for RF, CE Certificate/ Regulation Report 002.351-03-00316 English กันยายน 25, 2017 Download File
VPN50 Certification VPN50, Regulation Certificates for Safety, UL Multiple list Letter 001.351-02-00508 English กันยายน 22, 2017 Download File
VPN50 Certification VPN50, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-00754 English กันยายน 20, 2017 Download File
VPN50 Certification VPN50, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-00746 English สิงหาคม 07, 2017 Download File