ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

USG FLEX 500H
USG FLEX Firewall
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
USG FLEX 500H Datasheet 3 English กุมภาพันธ์ 05, 2024 Download File
USG FLEX 500H Battery Document 3 English มกราคม 10, 2024 Download File
USG FLEX 500H Quick Start Guide 004 Multiple languages มกราคม 03, 2024 Download File
USG FLEX 500H Firmware 1.10(ABZH.1)C0 English พฤศจิกายน 29, 2023 Download File Download File 2
USG FLEX 500H Firmware 1.10(ABZH.0)C0 English ตุลาคม 23, 2023 Download File Download File 2
USG FLEX 500H Firmware 1.08(ABZH.1)C0 English ตุลาคม 23, 2023 Download File
USG FLEX 500H Handbook uOS1.10_Handbook English ตุลาคม 18, 2023 Download File
USG FLEX 500H Product Icon 1 English ตุลาคม 17, 2023 Download File
USG FLEX 500H User's Guide V1.10_Ed2 English ตุลาคม 12, 2023 Download File
USG FLEX 500H CLI Reference Guide V1.10 English ตุลาคม 11, 2023 Download File
USG FLEX 500H Declaration USG FLEX 500H, DoC, CE 003.214-01-01335 English สิงหาคม 31, 2023 Download File
USG FLEX 500H Certification USG FLEX 500H, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 002.351-02-00819 English กุมภาพันธ์ 24, 2023 Download File
USG FLEX 500H Declaration USG FLEX 500H, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01505 Chinese พฤษภาคม 19, 2022 Download File
USG FLEX 500H Certification USG FLEX 500H, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01227 English มีนาคม 21, 2022 Download File
USG FLEX 500H Certification USG FLEX 500H, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01226 English มีนาคม 21, 2022 Download File