ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

USG FLEX 200
USG FLEX Firewall
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
USG FLEX 200 Declaration USG FLEX 200, DoC, CE 005.214-01-01242 English สิงหาคม 31, 2023 Download File
USG FLEX 200 CLI Reference Guide V5.37 English กรกฎาคม 31, 2023 Download File
USG FLEX 200 User's Guide V5.37_Ed1 English กรกฎาคม 11, 2023 Download File
USG FLEX 200 Firmware 5.37(ABUI.0)C0 English กรกฎาคม 10, 2023 Download File Download File 2
USG FLEX 200 Datasheet 10 English กรกฎาคม 05, 2023 Download File
USG FLEX 200 Firmware 5.36(ABUI.2)C0 English พฤษภาคม 24, 2023 Download File Download File 2
USG FLEX 200 Firmware 5.36(ABUI.1)C0 English พฤษภาคม 10, 2023 Download File Download File 2
USG FLEX 200 Battery Document 3 English มีนาคม 23, 2023 Download File
USG FLEX 200 Quick Start Guide 002 Multiple languages สิงหาคม 01, 2022 Download File
USG FLEX 200 Handbook ZLD5.31_Handbook English กรกฎาคม 25, 2022 Download File
USG FLEX 200 MIB File 2 English มกราคม 21, 2022 Download File
USG FLEX 200 3G Dongle Document 1 English เมษายน 22, 2020 Download File
USG FLEX 200 Declaration USG FLEX 200, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01290 Chinese มีนาคม 23, 2020 Download File
USG FLEX 200 Certification USG FLEX 200, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00689 English มีนาคม 02, 2020 Download File
USG FLEX 200 Certification USG FLEX 200, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01087 English มีนาคม 02, 2020 Download File
USG FLEX 200 Certification USG FLEX 200, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01086 English มีนาคม 02, 2020 Download File
USG FLEX 200 Product Icon 1 English มกราคม 22, 2020 Download File