ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

USG FLEX 100W
USG FLEX Firewall
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
USG FLEX 100W Firmware 5.35(ABWC.0)C0 English มกราคม 13, 2023 Download File Download File 2
USG FLEX 100W Datasheet 7 English ธันวาคม 29, 2022 Download File
USG FLEX 100W Firmware 5.32(ABWC.0)C0 English ตุลาคม 14, 2022 Download File Download File 2
USG FLEX 100W User's Guide V5.32_Ed1 English ตุลาคม 14, 2022 Download File
USG FLEX 100W CLI Reference Guide 5.32 English กันยายน 30, 2022 Download File
USG FLEX 100W Quick Start Guide 002 Multiple languages สิงหาคม 01, 2022 Download File
USG FLEX 100W Handbook ZLD5.31_Handbook English กรกฎาคม 25, 2022 Download File
USG FLEX 100W Firmware 5.31(ABWC.0)C0 English กรกฎาคม 19, 2022 Download File Download File 2
USG FLEX 100W Certification USG FLEX 100W, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 002.351-02-00707 English เมษายน 20, 2022 Download File
USG FLEX 100W Certification USG FLEX 100W, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 002.351-01-01114 English เมษายน 20, 2022 Download File
USG FLEX 100W Battery Document 2 English กุมภาพันธ์ 22, 2022 Download File
USG FLEX 100W MIB File 2 English มกราคม 21, 2022 Download File
USG FLEX 100W Declaration USG FLEX 100W, DoC, CE 003.214-01-01293 English สิงหาคม 18, 2021 Download File
USG FLEX 100W 3D Dongle Document 1 English พฤศจิกายน 04, 2020 Download File
USG FLEX 100W Certification USG FLEX 100W, Regulation Certificates for RF, IC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00496 English ตุลาคม 26, 2020 Download File
USG FLEX 100W Declaration USG FLEX100W, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01317 Chinese กรกฎาคม 24, 2020 Download File
USG FLEX 100W Product Icon 1 English พฤษภาคม 29, 2020 Download File
USG FLEX 100W Certification USG FLEX100W, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01115 English พฤษภาคม 28, 2020 Download File
USG FLEX 100W Certification USG FLEX100W, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00463 English พฤษภาคม 22, 2020 Download File
USG FLEX 100W Certification USG FLEX100W, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00462 Chinese พฤษภาคม 22, 2020 Download File