ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

USG FLEX 100AX
USG FLEX Firewall
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
USG FLEX 100AX User's Guide V5.38_Ed1 English เมษายน 15, 2024 Download File
USG FLEX 100AX Firmware 5.38(ACFN.0)C0 English เมษายน 12, 2024 Download File Download File 2
USG FLEX 100AX CLI Reference Guide V5.38 English เมษายน 09, 2024 Download File
USG FLEX 100AX Declaration USG FLEX 100AX, DoC, US Coin Battery 001.214-01-01716 English มีนาคม 21, 2024 Download File
USG FLEX 100AX Firmware 5.37(ACFN.2)C0 English กุมภาพันธ์ 19, 2024 Download File Download File 2
USG FLEX 100AX Battery Document 2 Multiple languages มกราคม 10, 2024 Download File
USG FLEX 100AX Quick Start Guide 002 English มกราคม 03, 2024 Download File
USG FLEX 100AX Firmware 5.37(ACFN.1)C0 English พฤศจิกายน 23, 2023 Download File Download File 2
USG FLEX 100AX Declaration USG FLEX 100AX, DoC, CE 002.214-01-01507 English ตุลาคม 12, 2023 Download File
USG FLEX 100AX Datasheet 3 English กันยายน 26, 2023 Download File
USG FLEX 100AX 3G Dongle Document 1 English กันยายน 21, 2023 Download File
USG FLEX 100AX Handbook 1 English กันยายน 21, 2023 Download File
USG FLEX 100AX MIB File 1 English กันยายน 21, 2023 Download File
USG FLEX 100AX Declaration USG FLEX 100AX, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01607 Chinese มีนาคม 14, 2023 Download File
USG FLEX 100AX Certification USG FLEX 100AX, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00867 English กุมภาพันธ์ 14, 2023 Download File