ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

USG FLEX 100
USG FLEX Firewall
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
USG FLEX 100 Declaration USG FLEX 100, DoC, Taiwan RoHS 002.214-01-01289 Chinese มีนาคม 14, 2023 Download File
USG FLEX 100 Certification USG FLEX 100, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 003.351-02-00690 English มีนาคม 13, 2023 Download File
USG FLEX 100 User's Guide V5.35_Ed1 English มกราคม 30, 2023 Download File
USG FLEX 100 CLI Reference Guide 5.35 English มกราคม 18, 2023 Download File
USG FLEX 100 Firmware 5.35(ABUH.0)C0 English มกราคม 13, 2023 Download File Download File 2
USG FLEX 100 Datasheet 8 English ธันวาคม 29, 2022 Download File
USG FLEX 100 Firmware 5.32(ABUH.0)C0 English ตุลาคม 14, 2022 Download File Download File 2
USG FLEX 100 Quick Start Guide 002 Multiple languages สิงหาคม 01, 2022 Download File
USG FLEX 100 Handbook ZLD5.31_Handbook English กรกฎาคม 25, 2022 Download File
USG FLEX 100 Firmware 5.31(ABUH.0)C0 English กรกฎาคม 19, 2022 Download File Download File 2
USG FLEX 100 Declaration USG FLEX 100, DoC, CE 003.214-01-01241 English มิถุนายน 06, 2022 Download File
USG FLEX 100 Certification USG FLEX 100, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 002.351-02-00690 English เมษายน 20, 2022 Download File
USG FLEX 100 Battery Document 2 English กุมภาพันธ์ 22, 2022 Download File
USG FLEX 100 MIB File 2 English มกราคม 21, 2022 Download File
USG FLEX 100 3D Dongle Document 1 English เมษายน 22, 2020 Download File
USG FLEX 100 Declaration USG FLEX 100, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01289 Chinese มีนาคม 23, 2020 Download File
USG FLEX 100 Certification USG FLEX 100, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01090 English มีนาคม 02, 2020 Download File
USG FLEX 100 Certification USG FLEX 100, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01089 English มีนาคม 02, 2020 Download File
USG FLEX 100 Product Icon 1 English มกราคม 22, 2020 Download File