ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

NXC5500
Wireless LAN Controller
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
NXC5500 Firmware 6.10(AAOS.2)C0 English กุมภาพันธ์ 04, 2021 Download File Download File 2
NXC5500 Firmware 6.10(AAOS.1)C0 English มกราคม 07, 2021 Download File Download File 2
NXC5500 Firmware 6.10(AAOS.0)C0 English กรกฎาคม 13, 2020 Download File Download File 2
NXC5500 User's Guide V6.00 English มีนาคม 02, 2020 Download File
NXC5500 CLI Reference Guide 4 English กุมภาพันธ์ 11, 2020 Download File
NXC5500 Handbook NXCControllerSeriesHandbookVersion4 English มิถุนายน 27, 2019 Download File
NXC5500 Datasheet 14 English กันยายน 21, 2018 Download File
NXC5500 Declaration NXC5500, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01024 Chinese มิถุนายน 19, 2018 Download File
NXC5500 Product Icon 2 English พฤษภาคม 19, 2017 Download File
NXC5500 MIB File 4 English กรกฎาคม 12, 2016 Download File
NXC5500 Application note Version 1 English มีนาคม 11, 2016 Download File
NXC5500 Certification NXC5500, Regulation Certificates for EMC, KCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-00469 Korea มีนาคม 11, 2015 Download File
NXC5500 Quick Start Guide 001 Multiple languages มกราคม 29, 2014 Download File
NXC5500 Certification NXC5500, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-00377 English มกราคม 06, 2014 Download File
NXC5500 Certification NXC5500, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-00376 English มกราคม 06, 2014 Download File
NXC5500 Declaration NXC5500, DoC, CE 001.214-01-00388 English มกราคม 06, 2014 Download File
NXC5500 Certification NXC5500, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00225 English มกราคม 05, 2014 Download File