ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

NXC2500
Wireless LAN Controller
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
NXC2500 Battery Document 1 English มิถุนายน 21, 2021 Download File
NXC2500 Certification NXC2500, Regulation Certificates for EMC, KCC Certificate/ Regulation Report 002.351-01-00435 Korea พฤษภาคม 07, 2021 Download File
NXC2500 Firmware 6.10(AAIG.2)C0 English กุมภาพันธ์ 04, 2021 Download File Download File 2
NXC2500 Firmware 6.10(AAIG.1)C0 English มกราคม 07, 2021 Download File Download File 2
NXC2500 Declaration NXC2500, DoC, CE 006.214-01-00216 English ธันวาคม 15, 2020 Download File
NXC2500 Firmware 6.10(AAIG.0)C0 English กรกฎาคม 13, 2020 Download File Download File 2
NXC2500 User's Guide V6.00 English มีนาคม 02, 2020 Download File
NXC2500 CLI Reference Guide 5 English กุมภาพันธ์ 11, 2020 Download File
NXC2500 Quick Start Guide 003 Multiple languages กรกฎาคม 31, 2019 Download File
NXC2500 Handbook NXC Controller Series Handbook Version 4 English มิถุนายน 27, 2019 Download File
NXC2500 Datasheet 10 English กันยายน 21, 2018 Download File
NXC2500 Declaration NXC2500, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-00944 Chinese ธันวาคม 27, 2017 Download File
NXC2500 Certification NXC2500, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 002.351-01-00192 English กันยายน 20, 2017 Download File
NXC2500 Product Icon 2 English พฤษภาคม 19, 2017 Download File
NXC2500 MIB File 4 English กรกฎาคม 12, 2016 Download File
NXC2500 Application note version 1 English มีนาคม 11, 2016 Download File
NXC2500 Certification NXC2500, Regulation Certificates for Safety, UL Multiple list Letter 001.351-02-00288 English ธันวาคม 23, 2014 Download File
NXC2500 Certification NXC2500, Regulation Certificates for Safety, CB Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00269 English สิงหาคม 19, 2014 Download File
NXC2500 Certification NXC2500, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-00193 English เมษายน 29, 2013 Download File