ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

End of Service
NWA5123-AC HD
802.11ac Wave2 Dual-Radio Unified Access Point
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
NWA5123-AC HD Datasheet 7 English กันยายน 05, 2022 Download File
NWA5123-AC HD Firmware 6.25(ABIM.9)C0 English เมษายน 08, 2022 Download File Download File 2
NWA5123-AC HD Antenna Specification Matrix 2 English มีนาคม 07, 2022 Download File
NWA5123-AC HD CLI Reference Guide V6.25 English มกราคม 24, 2022 Download File
NWA5123-AC HD User's Guide V6.20 English กรกฎาคม 12, 2021 Download File
NWA5123-AC HD MIB File 3 English เมษายน 09, 2021 Download File
NWA5123-AC HD Quick Start Guide 004 Multiple languages มกราคม 14, 2021 Download File
NWA5123-AC HD Declaration NWA5123-ACHD, DoC, CE 004.214-01-00744 English มกราคม 07, 2021 Download File
NWA5123-AC HD Certification NWA5123-ACHD, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 002.351-02-00497 English เมษายน 24, 2020 Download File
NWA5123-AC HD Handbook NXCControllerSeriesHandbookVersion4 English มิถุนายน 27, 2019 Download File
NWA5123-AC HD Certification NWA5123-ACHD, Regulation Certificates for RF, Telec certificate/Regulation Report 001.351-03-00367 English กรกฎาคม 09, 2018 Download File
NWA5123-AC HD Certification NWA5123-ACHD, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 002.351-03-00331 English มีนาคม 06, 2018 Download File
NWA5123-AC HD Declaration NWA5123-ACHD, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-00975 Chinese กุมภาพันธ์ 05, 2018 Download File
NWA5123-AC HD Certification NWA5123-ACHD, Regulation Certificates for RF, IC ID Certificate/ Regulation Report 002.351-03-00335 English ธันวาคม 13, 2017 Download File
NWA5123-AC HD Certification NWA5123-ACHD, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 002.351-03-00324 English ธันวาคม 13, 2017 Download File
NWA5123-AC HD Product Icon 1 English มิถุนายน 07, 2017 Download File