ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

NWA220AX-6E
AXE5400 WiFi 6E Dual-Radio NebulaFlex Access Point
NWA220AX-6E
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
NWA220AX-6E Declaration NWA220AX-6E, DoC, CE 004.214-01-01428 English เมษายน 25, 2024 Download File
NWA220AX-6E Datasheet 7 English เมษายน 08, 2024 Download File
NWA220AX-6E User's Guide V6.70_Ed1 English กุมภาพันธ์ 15, 2024 Download File
NWA220AX-6E Firmware 6.70(ACCO.1)C0 English มกราคม 16, 2024 Download File Download File 2
NWA220AX-6E Firmware 6.60(ACCO.2)C0 English สิงหาคม 10, 2023 Download File Download File 2
NWA220AX-6E CLI Reference Guide V6.60 English กรกฎาคม 17, 2023 Download File
NWA220AX-6E Firmware 6.60(ACCO.1)C0 English กรกฎาคม 13, 2023 Download File Download File 2
NWA220AX-6E Quick Start Guide 005 Multiple languages มีนาคม 14, 2023 Download File
NWA220AX-6E Declaration NWA220AX-6E, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01577 Chinese กันยายน 30, 2022 Download File
NWA220AX-6E Certification NWA220AX-6E, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00585 Chinese กันยายน 12, 2022 Download File
NWA220AX-6E Certification NWA220AX-6E, Regulation Certificates for RF, IC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00584 English กันยายน 12, 2022 Download File
NWA220AX-6E Certification NWA220AX-6E, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00583 English กันยายน 12, 2022 Download File
NWA220AX-6E Certification NWA220AX-6E, Regulation Certificates for RF, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00582 English กันยายน 12, 2022 Download File
NWA220AX-6E Certification NWA220AX-6E, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01257 English กันยายน 12, 2022 Download File
NWA220AX-6E Certification NWA220AX-6E, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01256 English กันยายน 12, 2022 Download File
NWA220AX-6E Certification NWA220AX-6E, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00839 English กันยายน 07, 2022 Download File