ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

NWA1123-AC PRO
AC1800 WiFi 5 Dual-Radio NebulaFlex Access Point
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
NWA1123-AC PRO Firmware 6.28(ABHD.0)C0 English มีนาคม 21, 2023 Download File Download File 2
NWA1123-AC PRO Datasheet 11 English กันยายน 05, 2022 Download File
NWA1123-AC PRO Firmware 6.25(ABHD.8)C0 English เมษายน 08, 2022 Download File Download File 2
NWA1123-AC PRO Firmware 6.25(ABHD.7)C0 English มีนาคม 09, 2022 Download File Download File 2
NWA1123-AC PRO Antenna Specification Matrix 2 English มีนาคม 07, 2022 Download File
NWA1123-AC PRO CLI Reference Guide V6.25 English มกราคม 24, 2022 Download File
NWA1123-AC PRO User's Guide V6.20 English กรกฎาคม 12, 2021 Download File
NWA1123-AC PRO Certification NWA1123ACPRO, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 002.351-03-00274 Chinese มิถุนายน 17, 2021 Download File
NWA1123-AC PRO Certification NWA1123ACPRO, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 002.351-01-00681 English มิถุนายน 17, 2021 Download File
NWA1123-AC PRO Certification NWA1123ACPRO, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 002.351-01-00680 English มิถุนายน 17, 2021 Download File
NWA1123-AC PRO Certification NWA1123ACPRO, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 002.351-02-00455 English พฤษภาคม 31, 2021 Download File
NWA1123-AC PRO MIB File 6 English เมษายน 09, 2021 Download File
NWA1123-AC PRO Quick Start Guide 003 Multiple languages ตุลาคม 20, 2020 Download File
NWA1123-AC PRO Certification NWA1123ACPRO, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00489 English ตุลาคม 08, 2020 Download File
NWA1123-AC PRO Declaration NWA1123ACPRO, DoC, CE 005.214-01-00723 English สิงหาคม 20, 2020 Download File
NWA1123-AC PRO Declaration NWA1123ACPRO, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-00940 Chinese ธันวาคม 27, 2017 Download File
NWA1123-AC PRO Product Icon 1 English พฤษภาคม 25, 2017 Download File