ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

Cloud Managed Switch - NSW200-28P
Nebula Cloud Networking Switches
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
NSW200-28P Firmware V3.00(ABFL.4)C0 English พฤศจิกายน 28, 2022 Download File Download File 2
NSW200-28P Declaration NSW200-28P, DoC, CE 005.214-01-00682 English กันยายน 15, 2021 Download File
NSW200-28P Firmware V3.00(ABFL.3)C0 English กรกฎาคม 06, 2021 Download File Download File 2
NSW200-28P Datasheet 6 English ตุลาคม 23, 2019 Download File
NSW200-28P Firmware V3.00(ABFL.1)C0 French เมษายน 10, 2019 Download File
NSW200-28P Quick Start Guide 002 Multiple languages มีนาคม 19, 2019 Download File
NSW200-28P Firmware V3.00(ABFL.0)C0 French กุมภาพันธ์ 20, 2019 Download File
NSW200-28P User's Guide V3-00_Ed1 English ธันวาคม 13, 2018 Download File
NSW200-28P Firmware V2.00(ABFL.3)C0 Italian ตุลาคม 18, 2017 Download File
NSW200-28P Declaration NSW200-28P, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-00860 Chinese สิงหาคม 15, 2017 Download File
NSW200-28P Firmware V2.00(ABFL.2)C0 Chinese สิงหาคม 04, 2017 Download File
NSW200-28P Product Icon 2 English มิถุนายน 08, 2017 Download File
NSW200-28P Application note 1.0 English ตุลาคม 11, 2016 Download File