ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

Cloud Managed Access Point - NAP203
Nebula Cloud Networking Access Points
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
NAP203 Firmware 6.28(ABFA.0)C0 English มีนาคม 21, 2023 Download File Download File 2
NAP203 Firmware 6.25(ABFA.7)C0 English มีนาคม 09, 2022 Download File Download File 2
NAP203 Antenna Specification Matrix 2 English มีนาคม 07, 2022 Download File
NAP203 Firmware 6.25(ABFA.2)C0 English ตุลาคม 25, 2021 Download File Download File 2
NAP203 Certification NAP203, Regulation Certificates for RF, IC ID Certificate/ Regulation Report 002.351-03-00264 English มิถุนายน 17, 2021 Download File
NAP203 Certification NAP203, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 002.351-01-00652 English มิถุนายน 17, 2021 Download File
NAP203 User's Guide V6.20 English มีนาคม 25, 2021 Download File
NAP203 Certification NAP203, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00490 English ตุลาคม 12, 2020 Download File
NAP203 Certification NAP203, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01162 English ตุลาคม 12, 2020 Download File
NAP203 Certification NAP203, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00491 Chinese ตุลาคม 08, 2020 Download File
NAP203 Declaration NAP203, DoC, CE 004.214-01-00679 English สิงหาคม 20, 2020 Download File
NAP203 MIB File 2 English กุมภาพันธ์ 12, 2020 Download File
NAP203 Datasheet 9 English ตุลาคม 23, 2019 Download File
NAP203 Declaration NAP203, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-00930 Chinese ธันวาคม 27, 2017 Download File
NAP203 Firmware V1.02(ABFA.3) Chinese สิงหาคม 04, 2017 Download File
NAP203 MIB File 1 Chinese สิงหาคม 04, 2017 Download File
NAP203 Product Icon 1 English พฤษภาคม 19, 2017 Download File
NAP203 Quick Start Guide 002 English มกราคม 23, 2017 Download File
NAP203 Certification NAP203, Regulation Certificates for Safety, CB Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00420 English พฤศจิกายน 15, 2016 Download File
NAP203 Application note 1.0 English ตุลาคม 17, 2016 Download File