ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

LTE7240-M403
LTE Outdoor Router
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
LTE7240-M403 Firmware V2.00(ABMG.5)C0 English พฤศจิกายน 07, 2022 Download File Download File 2
LTE7240-M403 Firmware V2.00(ABMG.4)C0 English ตุลาคม 06, 2021 Download File Download File 2
LTE7240-M403 Firmware V2.00(ABMG.2)C0 English มกราคม 12, 2021 Download File Download File 2
LTE7240-M403 Datasheet 3 English พฤษภาคม 10, 2019 Download File
LTE7240-M403 User's Guide V1.0 English พฤษภาคม 02, 2019 Download File
LTE7240-M403 Certification LTE7240-M403, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 002.351-02-00592 English มกราคม 15, 2019 Download File
LTE7240-M403 Certification LTE7240-M403, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 002.351-01-00933 English มกราคม 15, 2019 Download File
LTE7240-M403 Quick Start Guide 001 Multiple languages ตุลาคม 29, 2018 Download File
LTE7240-M403 Certification LTE7240-M403, Regulation Certificates for RF, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00371 English สิงหาคม 08, 2018 Download File