ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

LTE3301-PLUS
4G LTE-A Indoor Router
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
LTE3301-PLUS Declaration LTE3301-PLUS, DoC, CE 002.214-01-01165 English พฤษภาคม 02, 2024 Download File
LTE3301-PLUS Firmware V1.00(ABQU.5)C0 English ธันวาคม 14, 2022 Download File Download File 2
LTE3301-PLUS Datasheet 3 English มกราคม 06, 2022 Download File
LTE3301-PLUS Firmware V1.00(ABQU.4)C0 English ตุลาคม 06, 2021 Download File Download File 2
LTE3301-PLUS Firmware V1.00(ABQU.3)C0 English กุมภาพันธ์ 08, 2021 Download File Download File 2
LTE3301-PLUS Certification LTE3301-PLUS, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00633 English สิงหาคม 30, 2019 Download File
LTE3301-PLUS Quick Start Guide 001 Multiple languages กรกฎาคม 16, 2019 Download File
LTE3301-PLUS User's Guide 1.00_2.00 Ed3 English กรกฎาคม 16, 2019 Download File