ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

ES-108E v2
8-Port Desktop Fast Ethernet Switch
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
ES-108E v2 Datasheet 2 English สิงหาคม 26, 2020 Download File
ES-108E v2 Declaration ES-108E v2, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01118 Chinese กันยายน 03, 2018 Download File
ES-108E v2 Certification ES-108E v2, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00569 English มิถุนายน 25, 2018 Download File
ES-108E v2 Certification ES-108E v2, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-00912 English มิถุนายน 25, 2018 Download File
ES-108E v2 Certification ES-108E v2, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-00911 English มิถุนายน 25, 2018 Download File
ES-108E v2 Quick Start Guide 001 Multiple languages มิถุนายน 12, 2018 Download File
ES-108E v2 Declaration ES-108E v2, DoC, CE 001.214-01-00986 English มิถุนายน 11, 2018 Download File