ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

ZyWALL ATP800 - ATP800
ATP Firewall
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
ATP800 User's Guide V5.35_Ed1 English มกราคม 30, 2023 Download File
ATP800 CLI Reference Guide 5.35 English มกราคม 18, 2023 Download File
ATP800 Firmware 5.35(ABIQ.0)C0 English มกราคม 13, 2023 Download File Download File 2
ATP800 Datasheet 13 English ธันวาคม 29, 2022 Download File
ATP800 Firmware 5.32(ABIQ.1)C0 English พฤศจิกายน 22, 2022 Download File Download File 2
ATP800 Declaration ATP800, DoC, Taiwan RoHS 002.214-01-01042 Chinese ตุลาคม 19, 2022 Download File
ATP800 Firmware 5.32(ABIQ.0)C0 English ตุลาคม 14, 2022 Download File Download File 2
ATP800 Quick Start Guide 003 Multiple languages สิงหาคม 01, 2022 Download File
ATP800 Handbook ZLD5.31_Handbook English กรกฎาคม 25, 2022 Download File
ATP800 Battery Document 2 English กุมภาพันธ์ 22, 2022 Download File
ATP800 MIB File 4 English มกราคม 21, 2022 Download File
ATP800 Declaration ATP800, DoC, CE 003.214-01-00717 English กันยายน 15, 2021 Download File
ATP800 3D Dongle Document 3 English เมษายน 22, 2020 Download File
ATP800 Product Icon 2 English มกราคม 22, 2020 Download File
ATP800 Certification ATP800, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 002.351-02-00536 English มกราคม 20, 2020 Download File
ATP800 Declaration ATP800, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01042 Chinese กรกฎาคม 09, 2018 Download File
ATP800 Certification ATP800, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-00877 English มกราคม 26, 2018 Download File
ATP800 Certification ATP800, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-00876 English มกราคม 26, 2018 Download File