ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

ZyWALL ATP800 - ATP800
ATP Firewall
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
ATP800 Firmware 5.36(ABIQ.2)C0 English พฤษภาคม 24, 2023 Download File Download File 2
ATP800 Firmware 5.36(ABIQ.1)C0 English พฤษภาคม 11, 2023 Download File Download File 2
ATP800 Firmware 5.36(ABIQ.0)C0 English เมษายน 21, 2023 Download File Download File 2
ATP800 Battery Document 3 English มีนาคม 23, 2023 Download File
ATP800 User's Guide V5.35_Ed1 English มกราคม 30, 2023 Download File
ATP800 CLI Reference Guide 5.35 English มกราคม 18, 2023 Download File
ATP800 Datasheet 13 English ธันวาคม 29, 2022 Download File
ATP800 Declaration ATP800, DoC, Taiwan RoHS 002.214-01-01042 Chinese ตุลาคม 19, 2022 Download File
ATP800 Quick Start Guide 003 Multiple languages สิงหาคม 01, 2022 Download File
ATP800 Handbook ZLD5.31_Handbook English กรกฎาคม 25, 2022 Download File
ATP800 MIB File 4 English มกราคม 21, 2022 Download File
ATP800 Declaration ATP800, DoC, CE 003.214-01-00717 English กันยายน 15, 2021 Download File
ATP800 3D Dongle Document 3 English เมษายน 22, 2020 Download File
ATP800 Product Icon 2 English มกราคม 22, 2020 Download File
ATP800 Certification ATP800, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 002.351-02-00536 English มกราคม 20, 2020 Download File
ATP800 Declaration ATP800, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01042 Chinese กรกฎาคม 09, 2018 Download File
ATP800 Certification ATP800, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-00877 English มกราคม 26, 2018 Download File
ATP800 Certification ATP800, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-00876 English มกราคม 26, 2018 Download File