ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

ZyWALL ATP700 - ATP700
ATP Firewall
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
ATP700 Firmware 5.36(ABTJ.2)C0 English พฤษภาคม 24, 2023 Download File Download File 2
ATP700 Firmware 5.36(ABTJ.1)C0 English พฤษภาคม 11, 2023 Download File Download File 2
ATP700 Firmware 5.36(ABTJ.0)C0 English เมษายน 21, 2023 Download File Download File 2
ATP700 Battery Document 3 English มีนาคม 23, 2023 Download File
ATP700 User's Guide V5.35_Ed1 English มกราคม 30, 2023 Download File
ATP700 CLI Reference Guide 5.35 English มกราคม 18, 2023 Download File
ATP700 Datasheet 9 English ธันวาคม 29, 2022 Download File
ATP700 Declaration ATP700, DoC, CE 003.214-01-01221 English ตุลาคม 19, 2022 Download File
ATP700 Quick Start Guide 002 Multiple languages สิงหาคม 01, 2022 Download File
ATP700 Handbook ZLD5.31_Handbook English กรกฎาคม 25, 2022 Download File
ATP700 MIB File 3 English มกราคม 21, 2022 Download File
ATP700 3D Dongle Document 2 English พฤศจิกายน 04, 2020 Download File
ATP700 Product Icon 2 English มกราคม 22, 2020 Download File
ATP700 Declaration ATP700, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01255 Chinese มกราคม 06, 2020 Download File
ATP700 Certification ATP700, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00641 English กันยายน 16, 2019 Download File
ATP700 Certification ATP700, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01045 English กันยายน 16, 2019 Download File
ATP700 Certification ATP700, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01044 English กันยายน 16, 2019 Download File