ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

ZyWALL ATP500 - ATP500
ATP Firewall
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
ATP500 User's Guide V5.35_Ed1 English มกราคม 30, 2023 Download File
ATP500 CLI Reference Guide 5.35 English มกราคม 18, 2023 Download File
ATP500 Firmware 5.35(ABFU.0)C0 English มกราคม 13, 2023 Download File Download File 2
ATP500 Datasheet 16 English ธันวาคม 29, 2022 Download File
ATP500 Firmware 5.32(ABFU.1)C0 English พฤศจิกายน 22, 2022 Download File Download File 2
ATP500 Firmware 5.32(ABFU.0)C0 English ตุลาคม 14, 2022 Download File Download File 2
ATP500 Quick Start Guide 004 Multiple languages สิงหาคม 01, 2022 Download File
ATP500 Handbook ZLD5.31_Handbook English กรกฎาคม 25, 2022 Download File
ATP500 Certification ATP500, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 003.351-02-00504 English กรกฎาคม 19, 2022 Download File
ATP500 Certification ATP500, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 002.351-01-00780 English กรกฎาคม 19, 2022 Download File
ATP500 Declaration ATP500, DoC, CE 005.214-01-00716 English พฤษภาคม 27, 2022 Download File
ATP500 Battery Document 2 English กุมภาพันธ์ 22, 2022 Download File
ATP500 MIB File 4 English มกราคม 21, 2022 Download File
ATP500 3D Dongle Document 3 English เมษายน 22, 2020 Download File
ATP500 Product Icon 3 English มกราคม 22, 2020 Download File
ATP500 Declaration ATP500, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-00928 Chinese ธันวาคม 27, 2017 Download File
ATP500 Certification ATP500, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-00781 English กันยายน 11, 2017 Download File