ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

ZyWALL ATP500 - ATP500
ATP Firewall
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
ATP500 Quick Start Guide 006 Multiple languages พฤษภาคม 06, 2024 Download File
ATP500 Declaration ATP500, DoC, CE 007.214-01-00716 English เมษายน 25, 2024 Download File
ATP500 Declaration ATP500, DoC, US Coin Battery 002.214-01-01714 English เมษายน 25, 2024 Download File
ATP500 User's Guide V5.38_Ed1 English เมษายน 15, 2024 Download File
ATP500 Firmware 5.38(ABFU.0)C0 English เมษายน 12, 2024 Download File Download File 2
ATP500 CLI Reference Guide V5.38 English เมษายน 09, 2024 Download File
ATP500 Declaration ATP500, DoC, US Coin Battery 001.214-01-01714 English มีนาคม 21, 2024 Download File
ATP500 Firmware 5.37(ABFU.2)C0 English กุมภาพันธ์ 19, 2024 Download File Download File 2
ATP500 Battery Document 4 English มกราคม 10, 2024 Download File
ATP500 Firmware 5.37(ABFU.1)C0 English พฤศจิกายน 23, 2023 Download File Download File 2
ATP500 Datasheet 18 English กันยายน 26, 2023 Download File
ATP500 Handbook ZLD5.31_Handbook English กรกฎาคม 25, 2022 Download File
ATP500 Certification ATP500, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 003.351-02-00504 English กรกฎาคม 19, 2022 Download File
ATP500 Certification ATP500, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 002.351-01-00780 English กรกฎาคม 19, 2022 Download File
ATP500 MIB File 4 English มกราคม 21, 2022 Download File
ATP500 3G Dongle Document 3 English เมษายน 22, 2020 Download File
ATP500 Product Icon 3 English มกราคม 22, 2020 Download File
ATP500 Declaration ATP500, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-00928 Chinese ธันวาคม 27, 2017 Download File
ATP500 Certification ATP500, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-00781 English กันยายน 11, 2017 Download File