ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

ZyWALL ATP500 - ATP500
ATP Firewall
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
ATP500 Firmware 5.36(ABFU.2)C0 English พฤษภาคม 24, 2023 Download File Download File 2
ATP500 Firmware 5.36(ABFU.1)C0 English พฤษภาคม 11, 2023 Download File Download File 2
ATP500 Firmware 5.36(ABFU.0)C0 English เมษายน 20, 2023 Download File Download File 2
ATP500 Battery Document 3 English มีนาคม 23, 2023 Download File
ATP500 User's Guide V5.35_Ed1 English มกราคม 30, 2023 Download File
ATP500 CLI Reference Guide 5.35 English มกราคม 18, 2023 Download File
ATP500 Datasheet 16 English ธันวาคม 29, 2022 Download File
ATP500 Quick Start Guide 004 Multiple languages สิงหาคม 01, 2022 Download File
ATP500 Handbook ZLD5.31_Handbook English กรกฎาคม 25, 2022 Download File
ATP500 Certification ATP500, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 003.351-02-00504 English กรกฎาคม 19, 2022 Download File
ATP500 Certification ATP500, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 002.351-01-00780 English กรกฎาคม 19, 2022 Download File
ATP500 Declaration ATP500, DoC, CE 005.214-01-00716 English พฤษภาคม 27, 2022 Download File
ATP500 MIB File 4 English มกราคม 21, 2022 Download File
ATP500 3D Dongle Document 3 English เมษายน 22, 2020 Download File
ATP500 Product Icon 3 English มกราคม 22, 2020 Download File
ATP500 Declaration ATP500, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-00928 Chinese ธันวาคม 27, 2017 Download File
ATP500 Certification ATP500, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-00781 English กันยายน 11, 2017 Download File