ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

ZyWALL ATP100W - ATP100W
ATP Firewall
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
ATP100W User's Guide V5.35_Ed1 English มกราคม 30, 2023 Download File
ATP100W CLI Reference Guide 5.35 English มกราคม 18, 2023 Download File
ATP100W Firmware 5.35(ABRW.0)C0 English มกราคม 13, 2023 Download File Download File 2
ATP100W Datasheet 9 English ธันวาคม 29, 2022 Download File
ATP100W Firmware 5.32(ABRW.0)C0 English ตุลาคม 14, 2022 Download File Download File 2
ATP100W Quick Start Guide 003 Multiple languages สิงหาคม 01, 2022 Download File
ATP100W Handbook ZLD5.31_Handbook English กรกฎาคม 25, 2022 Download File
ATP100W Firmware 5.31(ABRW.0)C0 English กรกฎาคม 19, 2022 Download File Download File 2
ATP100W Certification ATP100W, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 002.351-02-00653 English เมษายน 20, 2022 Download File
ATP100W Certification ATP100W, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 002.351-01-01063 English เมษายน 20, 2022 Download File
ATP100W Battery Document 2 English กุมภาพันธ์ 22, 2022 Download File
ATP100W MIB File 3 English มกราคม 21, 2022 Download File
ATP100W Declaration ATP100W, DoC, CE 002.214-01-01187 English สิงหาคม 18, 2021 Download File
ATP100W 3D Dongle Document 2 English พฤศจิกายน 04, 2020 Download File
ATP100W Certification ATP100W, Regulation Certificates for RF, IC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00495 English ตุลาคม 26, 2020 Download File
ATP100W Declaration ATP100W, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01296 Chinese มีนาคม 24, 2020 Download File
ATP100W Certification ATP100W, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01064 English มกราคม 09, 2020 Download File
ATP100W Product Icon 1 English ธันวาคม 11, 2019 Download File
ATP100W Certification ATP100W, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00436 English ธันวาคม 05, 2019 Download File
ATP100W Certification ATP100W, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00434 Chinese ธันวาคม 05, 2019 Download File