ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

ZyWALL ATP100 - ATP100
ATP Firewall
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
ATP100 Battery Document 3 English มีนาคม 23, 2023 Download File
ATP100 Declaration ATP100, DoC, Taiwan RoHS 002.214-01-01185 Chinese มีนาคม 14, 2023 Download File
ATP100 Certification ATP100, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 003.351-02-00622 English มีนาคม 13, 2023 Download File
ATP100 User's Guide V5.35_Ed1 English มกราคม 30, 2023 Download File
ATP100 CLI Reference Guide 5.35 English มกราคม 18, 2023 Download File
ATP100 Firmware 5.35(ABPS.0)C0 English มกราคม 13, 2023 Download File Download File 2
ATP100 Datasheet 10 English ธันวาคม 29, 2022 Download File
ATP100 Firmware 5.32(ABPS.0)C0 English ตุลาคม 14, 2022 Download File Download File 2
ATP100 Quick Start Guide 002 Multiple languages สิงหาคม 01, 2022 Download File
ATP100 Handbook ZLD5.31_Handbook English กรกฎาคม 25, 2022 Download File
ATP100 Firmware 5.31(ABPS.0)C0 English กรกฎาคม 19, 2022 Download File Download File 2
ATP100 Declaration ATP100, DoC, CE 004.214-01-01170 English มิถุนายน 06, 2022 Download File
ATP100 Certification ATP100, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 002.351-02-00622 English เมษายน 20, 2022 Download File
ATP100 MIB File 3 English มกราคม 21, 2022 Download File
ATP100 3D Dongle Document 2 English เมษายน 22, 2020 Download File
ATP100 Product Icon 2 English มกราคม 22, 2020 Download File
ATP100 Certification ATP100, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-00999 English เมษายน 25, 2019 Download File
ATP100 Certification ATP100, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-00998 English เมษายน 25, 2019 Download File
ATP100 Declaration ATP100, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01185 Chinese เมษายน 22, 2019 Download File