ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

End of Service
Armor G1 - Armor G1 (NBG6818)
AC2600 Multi-Gigabit WiFi Router
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
Armor G1 (NBG6818) User's Guide V1.00_Ed5 English ธันวาคม 12, 2023 Download File
Armor G1 (NBG6818) Datasheet 3 English กันยายน 28, 2022 Download File
Armor G1 (NBG6818) End-User License Agreement V100ABSC6C0 English สิงหาคม 09, 2022 Download File
Armor G1 (NBG6818) Release Note V1.00(ABSC.6)C0 English สิงหาคม 09, 2022 Download File
Armor G1 (NBG6818) Declaration NBG6818, DoC, CE 002.214-01-01176 English กันยายน 13, 2021 Download File
Armor G1 (NBG6818) Declaration NBG6818, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01416 Chinese สิงหาคม 30, 2021 Download File
Armor G1 (NBG6818) Quick Start Guide 002 Multiple languages กันยายน 04, 2020 Download File
Armor G1 (NBG6818) Certification NBG6818, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00449 Chinese กุมภาพันธ์ 12, 2020 Download File
Armor G1 (NBG6818) Certification NBG6818, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00448 English กุมภาพันธ์ 12, 2020 Download File
Armor G1 (NBG6818) Certification NBG6818, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01079 English กุมภาพันธ์ 12, 2020 Download File
Armor G1 (NBG6818) Certification NBG6818, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01078 English กุมภาพันธ์ 10, 2020 Download File
Armor G1 (NBG6818) Certification NBG6818, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00685 English กุมภาพันธ์ 03, 2020 Download File