งาน Spanish Summer Festival เฉิดฉายกับเครือข่ายที่ปลอดภัยและไว้ใจได้

ในการจัดงานที่สเกลใหญ่ ผู้จัดงานจะต้องเตรียมโครงสร้างเครือข่ายที่มั่นคงและเสถียร จึงจะสามารถบริหารจัดการกับการเชื่อมต่อของระบบสื่อมัลติมิเดีย อุปกรณ์แสงสี จุดเชื่อมสัญญาณ Point-of-sale ของร้านค้า และ ร้านอาหารต่างๆ ในงานเทศกาล ความท้าทายคือเครื่องมือต่างๆที่กล่าวมานั้นมีหลากหลายรุ่นและยี่ห้อ ทำให้เป็นปัญหาเรื่องความซับซ้อนในการเชื่อมต่อกันมานานหลายปี บริษัท NiNivaX Consulting ขอแนะนำระบบ Nebula ของ Zyxel ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการผ่าน Cloud solution และแนะนำให้ติดตั้ง USG Flex 700 firewalls, NWA210AX WiFi 6 access points, และ XGS1930-28 และ GS1920-8HP smart managed switches ระบบ Nebula ช่วยให้การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต สัญญาณ WiFi และสัญญาณดาวเทียมเป็นไปได้อย่างราบรื่น ไม่ขาดหายแม้ช่วงฝนตกหนัก และด้วยระบบคลาวด์ NiNivaX สามารถจัดการได้ทางไกลตลอด 30/7/365 ผู้จัดงานสามารถบอกลากับอาการสะดุดของระบบแสง สี เสียง ที่เกิดจาก WiFi ที่ล้าสมัย สร้างความมั่นใจให้ผู้จัดงานสามารถให้บริการและจัดงานใหม่ๆได้ทุกที่ ทุกเวลา

ด้วยระบบของ Zyxel เราสามารถกระจายสัญญาณ WiFi ที่มีคุณภาพ ช่วยให้ระบบ POS ทำงานได้อย่างราบรื่น และการตรวจบัตรเข้างานผ่าน QR Code ทำงานได้อย่างดีในช่วงงานเทศกาล

Ariadna Barthe
Director
White Summer

Download PDF