Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Inteligentný WLAN kontrolér typu all-in-one

Výhody

Pre zaistenie dokonalej funkčnosti podnikovej bezdrôtovej LAN siete dokáže kontrolér Zyxel NXC2500 spravovať prístupové body Zyxel série Unified a Unified Pro a riadené prístupové body série NWA5000. Kontrolér NXC2500 štandardne podporuje správu 8 prístupových bodov s možnosťou rozšírenia až na 64* bodov. Táto škálovateľnosť pre malé a stredné podniky, hotely a vzdelávacie inštitúcie znamená, že zvládnu aj budúce požiadavky na bezpečné a centralizované bezdrôtové LAN siete.

Adaptabilná a odolná Wi-Fi

Protokol ZyMESH prekonáva existujúcu technológiu sietí typu mesh a vytvára bezdrôtové mesh linky pre jednoduchú konfiguráciu, lepšiu správu a vyššiu spoľahlivosť. ZyMESH uľahčuje rozšírenie Wi-Fi pokrytia do miest, kde je možné len obtiažne inštalovať káble. Každý prístupový bod fungujúci ako opakovač naviac môže voliť medzi viacerými trasami, čo zaisťuje vysokú spoľahlivosť neprerušovanej Wi-Fi prevádzky. V minulosti museli správcovia pri rozširovaní Wi-Fi služby každému prístupovému bodu v rámci nastavenia WDS linky priradiť adresu kanálu a MAC. Teraz môžu siete ľahko nastaviť a centrálne riadiť vďaka protokolu ZyMESH a kontroléru Zyxel NXC2500.

Inštaláciu ďalej zjednodušuje utilita Zyxel APFlex™, ktorá slúži ku konfigurácii režimu riadenej/samostatnej prevádzky prístupových bodov. Utilita prístupové body automaticky integruje do sieťového prostredia s protokolom DHCP, čím odpadá nutnosť predinštalačnej prípravy.

Pokročilé riadenie pásma a optimalizácia WLAN

Na všetky bezdrôtové siete je kladená rovnaká zásadná požiadavka: zaistiť nevyhnutnú kvalitu služieb, ktorú Wi-Fi klienti potrebujú. Problém spočíva v existencii rôznych typov Wi-Fi klientov v sieti, pričom užívatelia obvykle sami rozhodujú o tom, akú konektivitu a roaming chcú.

Kontrolér Zyxel NXC2500 vyniká pokročilými technológiami pre optimalizáciu WLAN, ktoré správcom pomáhajú jednoducho monitorovať a udržovať kvalitu ich bezdrôtovej siete. Správa klientov pomocou funkcií pre riadenie pásma a prahu signálu každého Wi-Fi klienta priraďuje k najlepšiemu rádiu najvhodnejšieho prístupového bodu. Za účelom optimalizácie sieťovej konektivity dvojpásmových klientov je ako prioritné nastavené pásmo 5 GHz. Funkcia prah signálu zaisťuje pripojenie všetkých klientov k prístupovým bodom so silnejším signálom. Ďalšou funkciou pre optimalizáciu WLAN je auto healing, pomocou ktorého prístupové body detekujú stav okolných prístupových bodov a v prípade ich nefunkčnosti automaticky upravujú svoj výkon. Táto funkcia zaisťuje spoľahlivé a neprerušované bezdrôtové pokrytie. Kontrolér Zyxel NXC2500 vyniká tiež dynamickou voľbou kanálu, ktorá optimalizuje kvalitu a výkon Wi-Fi a okamžitým automatickým výberom kanálu minimalizuje úkony spojené so správou zariadenia.

Autentizácia s jednoduchšou správou

K riadeniu prístupu Wi-Fi kontrolér Zyxel NXC2500 používa komplexné autentizačné metódy a autentizačné servery AD, LDAP alebo RADIUS. NXC2500 má integrovaný RADIUS server, portálový server a DHCP server, ktorými malým a stredným organizáciám pomáha poskytovať zabezpečený prístup zamestnancov a hostí aj bez dodatočného serveru. Jednoducho použiteľný generátor vytvára užívateľské účty s QR kódom pre prihlásenie hostí do individualizovaného captive portálu. NXC2500 naviac podporuje používanie individualizovaných externých portálových stránok, ktoré výrazne uľahčujú proces autentizácie v hotelových a podobných zariadeniach. Vďaka protokolu CAPWAP vychádzajúceho zo štandardu IETF je možné medzi kontrolérom NXC a prístupovými bodmi nadviazať bezpečnú komunikáciu bez nutnosti meniť stávajúcu infraštruktúru LAN. Kontrolér NXC2500 vašej organizácii prináša zabezpečenú Wi-Fi sieť s jednoduchou inštaláciou.

* Správu 64 prístupových body podporuje firmware verzie V4.10 a vyšší.

Hlavné prednosti

Rozsiahle možnosti rozšírenia

Kontrolér NXC2500 riadi prístupové body pre zaistenie kompletnej funkčnosti podnikovej bezdrôtovej LAN siete. Kontrolér NXC2500 štandardne podporuje správu 8 prístupových bodov s možnosťou rozšírenia až na 64* bodov. Táto škálovateľnosť pre malé a stredné podniky, hotely a vzdelávacie inštitúcie znamená, že zvládnu aj budúce požiadavky na bezpečné a centralizované bezdrôtové LAN siete.

* Správu 64 prístupových bodov podporuje firmware verzie V4.10 a vyšší


Funkcia auto healing

Kontrolér NXC2500 disponuje funkciou auto healing, ktorá pre zaistenie spoľahlivej prevádzky siete detekuje výkon prístupových bodov a automaticky ho prispôsobuje stavu okolných bodov. V prípade nefunkčnosti prístupového bodu sa prázdna plocha pokryje vyšším výkonom okolných bodov. Po sprevádzkovaní prístupového bodu sa výkon okolných bodov opäť automaticky zníži.


ZyMesh

Protokol ZyMesh kontroléru NXC2500 pomáha Wi-Fi pokrytie rozšíriť do miest, kde je možné len obtiažne inštalovať káble. Pre zaistenie nonstop Wi-Fi prevádzky naviac každý prístupový bod fungujúci ako opakovač môže voliť medzi viacerými trasami. ZyMesh umožňuje jednoduché a centrálne automatické nastavenie a správu viacerých prístupových bodov.


Riadenie klientov

Z dôvodu značného vyťaženia 2,4 GHz pásma funkcia riadenia klientov v prípade dvojpásmových zariadení ako prioritné nastaví pásmo 5 GHz, zatiaľčo funkcia prah signálu zariadenie pripojí k prístupovým bodom so silnejším signálom. Vďaka týmto funkciám kontrolér NXC2500 užívateľom prináša maximálny výkon bezdrôtovej siete.


Komplexná správa prístupu

Pre zaistenie bezproblémového a bezpečného prístupu NXC2500 ponúka jednoduché a dynamické vytváranie účtov a univerzálne bezdrôtové spôsoby autentizácie užívateľov. Využitie autentizácie MAC a captive portálu je prispôsobené potrebám podnikov, ubytovacích zariadení a verejných objektov. Captive portál mobilným zariadeniam bez klávesnice umožňuje okamžitý a bezpečný prístup na internet pomocou QR kódu.


Technológia NAT Traversal

NXC2500 uľahčuje pripojenie naprieč NAT bránami, čím rieši problémy so spojením kontrolérov prístupových bodov a WLAN použitých v rôznych podsieťach a zaisťuje maximálnu róbustnosť WLAN sietí.


Zabezpečený okraj bezdrôtovej siete

Pre maximálnu ochranu okraja bezdrôtovej siete kontrolér NXC2500 disponuje celým radom bezpečnostných funkcií. Detekčné funkcie blokujú škodlivé prístupové body, zatiaľčo autentizácia WPA/WPA2 Enterprise, rôzne typy autentizačného protokolu Extensible Authentication Protocol (EAP) a zabudovaný firewall poskytujú ochranu pred neoprávnenými a škodlivými aktivitami v podnikovej sieti.


Softvér ZyXEL Wireless Optimizer

NXC2500 podporuje softvér Zyxel Wireless Optimizer (ZWO) pre jednoduchšie plánovanie, nasadenie a správu podnikovej Wi-Fi siete. Vďaka nemu odpadá potreba používať nákladné nástroje pre prieskum lokality, dodatočné senzory alebo servery.


Príklady použitia

Where to Buy