Dvojpásmový prístupový bod Unified Pro štandardu 802.11ac

WAC6500 Series

Prístupové body série WAC6500 sú vybavené inovatívnou chytrou anténou pre špičkovú WiFi, ktorá uspokojí rastúce nároky vašej organizácie na fungovanie bezdrôtovej siete.

V spojení s riešením NebulaFlex Pro a licencií Professional Pack je možné prís-tupové body WAC6500 v bezdrôtovej sieti používať v troch rôznych režimoch: ako samostatné zariadenie, ako prístupový bod riadený kontrolérom a ako prís-tupový bod riadený pomocou cloudovej platformy Nebula. Vďaka svojmu inova-tívnemu vyhotoveniu sa prístupový bod dokáže flexibilne prispôsobiť rýchle sa meniacim potrebám vašej organizácie a chráni vaše investície do bezdrôtovej infraštruktúry.

WAC6500 Series

NebulaFlexTM Pro

Riaďte to jednoducho po svojom!
Viac informácií

Signál, ktorý sleduje váš pohyb

Chytrá anténa prístupového bodu nepretržite pre každého jednotlivého kli-enta vypočítava ideálnu charakteristiku signálu. Výsledkom je nielen kvalit-nejšie pripojenie, ale tiež menej rušení z ostatných bezdrôtových zariadení.

Zo štúdie realizovanej univerzitou v talianskej Brescii vyplýva, že chytrá anténa Zyxel je najlepším riešením proti nežiadúcemu rušeniu v rovnakom kanáli a pre výkonnejšiu WiFi.

Smart Antenna bar chart
Výsledky štúdie realizované univerzitou v Brescii

Prístupový bod Zyxel dosiahol v skúške pokrytia aj v skúške rušenia v rovnakom kanáli lepších výsledkov než produkty od iných predných dodávateľov

Viac informácií

Dokonalá voľba pre prostredie s vysokou prevádzkou

Vďaka chytrej anténe dokáže prístupový bod WAC6500 dynamicky upravo-vať charakteristiku signálu, aby pre každého klienta bolo zaistené čo naj-lepšie pokrytie. Bezproblémový, spoľahlivý a neprerušovaný bezdrôtový prístup naviac pre všetkých užívateľov zaisťujú pokročilé funkcie, ako napr. vyrovnávanie dátovej záťaže a inteligentné riadenie klientov..

Perfect choice for high-density environments

Manage it your way!

The WAC6500 Series comes with the support of NebulaFlex Pro, which offers the full flexibility for users to easily switch between Zyxel Nebula cloud-managed, controller-managed, and standalone modes. You can choose the appropriate managed-mode best suited for your needs.

Anytime, Anywhere with
Nebula Mobile App

  • Easy device onboarding with QR code scan & installation wizard
  • Network and device status at a glance
  • WiFi sharing via QR code or mobile messaging apps
  • Network client access control
  • Live troubleshooting tools
  • Push notifications for abnormal network events

Just Connect with Nebula

Serving customers with over 80 Nebula enabled devices via an ever-growing portfolio, Zyxel is unmatched in its approach to onboarding new and existing products via NebulaFlex. From Deploying a home office to delivering connectivity to distributed network configurations, Zyxel’s Portfolio of Nebula enabled products can accommodate all types of budgets, functionality and scalability for now and for the future.

How to Configure


*Všetky špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.