Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Zabezpečenie

SecuReporter


Profesionálne forenzné nástroje

Monitoring chovania užívateľov

Funkcionalita User Partially Quotient manažérom IT bezpečnosti pomáha rýchlo identifikovať rizikových užívateľov bez nutnosti študovať záznamy o fungovaní siete a udalostí. Získajte podrobnú analýzu na základe všetkých udalostí a prevádzky vyvolanej neštandardným chovaním užívateľov.

Jednoduché nastavenie a monitorovanie

Jednoduché nastavenie pre
koncových užívateľov

Jednoduché nastavenie a úspora zdrojov: služba SecuReporter sa aktivuje na cloude a vyžaduje len jednoduché nastavenie. Užívatelia tak majú dátovú analýzu okamžite k dispozícii.

Efektívna správa pre
poskytovateľov riadených služieb/resellerov

Multi-Tenants from a Single Cloud Platform: Provide custom analytics for each customer. Scale to larger customer base without sacrificing cost effectiveness.

Legislatíva na ochranu osobných údajov

Spoločnosť Zyxel Communication Corp. je zaviazaná dodržovať platnú legislatívu na ochranu osobných údajov, ako napr. nariadenie GDPR a smernicu OECD o ochrane súkromia. SecuReporter ponúka tri možnosti anonymizácie osobných údajov:

Nulová anonymizácia

Osobné údaje obsiahuté v analyzátore, reportoch a stiahnutých protokoloch umožňujú jednoznačnú identifikáciu.

Čiastočná anonymizácia

Osobné údaje sú v stiahnutých protokoloch nahradené umelými identifikátormi.

Úplná anonymizácia

Osobné údaje obsiahnuté v analyzátore, reportoch a stiahnutých protokoloch sú nahradené anonymnými informáciami.