Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.
Secure WiFi

Secure WiFi

Držíme sa osvedčených postupov
Zabezpečenie pre prácu z domu

Kúpiť

Rovnaká úroveň zabezpečenia naprieč sieťami

Vzhľadom k rastúcemu počtu zariadení v sieti sa prioritou mnohých organizácií stáva zaistenie rovnováhy medzi produktivitou a zabezpečením siete. Či už sú do siete pripojené káblové, bezdrôtové alebo IoT zariadenia, služba Secure WiFi umožňuje v centrálnej lokalite aj na vzdialených pracoviskách vykonávať rovnaké kontroly siete. Vďaka zabezpečenému tunelu a dôslednej dvojfaktorovej autentizácii môžete pre zamestnancov pracujúcich z domu jednoducho zaistiť rovnakú úroveň bezpečnosti ako na pracovisku.

Lepšia ochrana vďaka zabezpečenému tunelu

"Praktickosť a lepšie zabezpečenie v jednom

Protokol WPA2 Enterprise slúži k overeniu vzdialene pripojených zariadení alebo osôb pomocou veľmi striktnej a bezpečnej autentizačnej metódy, ktorá je vysoko odolná voči pokusom o prelomenie. Protokol podporuje dynamickú VLAN, čo prispieva k jeho praktickosti pre užívateľov a výrazne zvyšuje kvalitu zabezpečenia.

A Safer Tunnel Protection
"Zásadné zlepšenie ochrany užívateľských účtov

Dvojfaktorová autentizácia (2FA) predstavuje dodatočnú ochrannú vrstvu, ktorá s nulovými alebo len minimálnymi dodatočnými nákladami pomáha účty a dáta užívateľov chrániť pred všetkými typmi kybernetických útokov. 2FA prispieva k vyššej produktivite, pretože užívatelia môžu k prihláseniu do privátnej siete bezpečne používať svoje osobné zariadenie.

A Safer Tunnel Protection

Pracujte, ako by ste boli vo svojej kancelárii

Zabezpečený tunel (L2) umožňuje používať rovnakú VLAN vo viacerých vzdialených lokalitách. Odkiaľkoľvek a kedykoľvek sa tak môžete pripojiť k vašej firemnej sieti a svoj laptop alebo VoIP telefón používať úplne rovnako, ako by ste sedeli priamo u seba v kancelárii.

Užívateľsky prívetivejší

Služba Secure WiFi spolupracuje so vzdialenými prístupovými bodmi a bránou v centrálnej lokalite, vďaka čomu sa užívateľ nemusí opakovane prihlasovať pomocou dvojfaktorovej autentizácie. Toto riešenie naviac IT oddeleniam pomáha jednoducho a bezpečne rozšíriť firemnú sieť.

Simplify the User Experience

Vyššia produktivita

Prevenciou nežiadúcich broadcastových búrok organizáciám pomáhame optimalizovať využitie prenosovej kapacity, a tým dosiahnuť vyššej produktivity.

Príklady použitia

Secure WiFi Diagram

Zistite viac


* Všetky špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Related Links