Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.
Nové zlepšenie

Platforma Nebula rozšírená o ATP ochranu

Zistite viac

ZyWALL ATP – firewall novej generácie


Nikdy nedôverujte,
vždy overujte

Rovnaká úroveň zabezpečenia naprieč sieťami

Spoločnosť Zyxel ponúka širokú paletu produktov pre vzdialený prístup do siete, ako napr. firewally pre centrály a pobočky alebo vzdialené prístupové body s funkciami Secure WiFi and VPN client pre bezpečné pripojenie vzdialených pracovníkov do firemných sietí.

Zabezpečenie vzdialených pripojení do vašej firemnej siete

Vzhľadom k rastúcemu počtu zariadení v sieti sa prioritou organizácií stáva zaistenie rovnováhy medzi produktivitou a zabezpečením siete. Nezáleží na tom, či sú do siete pripojené káblové, bezdrôtové alebo IoT zariadenia. Služba Secure WiFi od spoločnosti Zyxel slúži k vytvoreniu zabezpečeného L2 tunelu pre užívateľov pracujúcich z domu a k ich dvojfaktorovej autentizácii. Toto riešenie zaisťuje rovnakú ochranu, ako keby zamestnanec bol prítomný priamo na pracovisku, prispieva k vyššej produktivite a uľahčuje IT podporu. A v neposlednom rade služba Secure WiFi umožňuje spoluprácu maximálneho možného počtu riadených prístupových bodov s firewallom ATP.

Dokonalý prehľad o všetkých vašich zariadeniach

Získajte lepší prehľad o svojich sieťach a o všetkých zariadeniach, ktoré sa do nich pripojujú. Znížte riziko kybernetických útokov a zabráňte šíreniu hrozieb pomocou segmentácie a prístupových pravidiel napríklad podľa kategórií zariadení alebo ich operačných systémov. Šetrite čas pri riešení bezpečnostných hrozieb. So službou Zyxel SecuReporter, ktorá je vytvorená s cieľom poskytnúť zákazníkom lepší prehľad o sieťovej prevádzke, bude vaša organizácia vždy vedieť, čo sa v jej sieti deje.

Zistite viac