Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.
Nové zlepšenie

Platforma Nebula rozšírená o ATP ochranu

Zistite viac

Nekompromisná a jednotná ochrana sietí

Vyzkúšajte

Lepšia spolupráca vďaka pokročilej ATP ochrane v cloude

Pre ešte lepšie zabezpečenie sme matricu Zyxel Security Matrix v platforme Nebula posilnili o firewally ATP v cloude, ktoré využívajú kolaboratívnu ochranu sietí a technológiu sandboxing. Vedľa špičkového zabezpečenia s platformou Nebula získate tiež podrobné reporty, aktívny monitoring a dokonalý prehľad o dianí v sieti.
Earth

Nebula = jedna platforma pre všetko

Všetko, čo potrebujete, nájdete v užívateľsky ústretovej platforme Nebula, ktorá umožňuje jednoduchú správu, monitoring a analýzu prevádzky kompatibilných firewallov, prístupových bodov a prepínačov.

Komplexné riešenie pre našich obchodných partnerov

Spoločnosť Zyxel pre svojich obchodných partnerov vytvorila platformu Circle, ktorá slúži k centrálnej správe licencií a umožňuje okrem iného ich bezproblémový nákup, zjednotenie doby platnosti pre jednotlivé zariadenia a jednoduché predĺženie licencií.

S CDR máte pred kybernetickými hrozbami náskok

CDR (Collaborative Detection & Response) slúži k identifikácii hrozieb a rizík súvisiacich s novými pracovnými postupmi a vzdialenými pracoviskami. Naše firewally USG FLEX sú kompatibilné s platformou Nebula a dokážu hrozby detekovať v každom z pripojených zariadení. Vďaka synchronizácii s riadiacim centrom platformy Nebula (NCC) tieto firewally automaticky reagujú na kybernetické hrozby a bránia ich šíreniu zo zariadenia (bezdrôtového prístupového bodu) na okraji vašej siete. Spojenie firewallov USG FLEX a platformy Nebula je dokonalým riešením požiadaviek na decentralizovanú sieťovú infraštruktúru a automatickú ochranu.

Zistite viac