Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.
Nové zlepšenie

Platforma Nebula rozšírená o ATP ochranu

Zistite viac

ZyWALL ATP – firewall novej generácie


S chytrým cloudom porazíte
aj neznáme hrozby

Strojové učenie

Cloudová databáza Zyxel prijíma neznáme súbory zistené ATP bránami po celom svete a ukladá všetky informácie o každej novej hrozbe. Bezpečnostný cloud Zyxel tak funguje ako obranný nástroj, ktorý sa neustále učí, rastie a vyvíja.
Technológia Sandboxing Strojové učenie pre detekciu hrozieb

Strojové učenie pre detekciu hrozieb

Strojové učenie pre detekciu hrozieb poskytuje pomocou každodennej synchronizácie všetkým ATP firewallom najnovšie informácie z cloudu. Cloud i ATP firewally vytvárajú bezpečnostný ekosystém, ktorý sa spoločne učí, a tým posilňuje svoje obranné mechanizmy a udržuje si imunitu voči novým neznámym hrozbám. Cloud sa neustále rozširuje a rozvíja a vďaka prepojeniu rôznych databází a strojového učenia pre detekciu hrozieb má o malware stále viac informácií, čo ATP firewallom umožňuje detekciu malwaru v reálnom čase.

Technológia Sandboxing

Sandboxing izoluje neznáme súbory a potom identifikuje, či sa jedná o nové typy malwaru, ktoré sú mimo detekčné schopnosti konvenčných statických bezpečnostných mechanizmov. Tým sandboxing zaisťuje ochranu pred útokmi nultého dňa.

Viacvrstvová ochrana

ATP firewall zaisťuje viacvrstvovú ochranu pred mnohými rôznymi typmi vonkajších aj vnútorných hrozieb. Sandboxing, blokovanie malwaru, reputačný filter a prevencia prienikov bráni útokom zvonku, zatiaľčo riešenie Application Security a Web Security vám dávajú možnosť obmedziť používanie nežiadúcich aplikácií alebo prístup na internet. Všetky tieto prostriedky potom spoločne zaisťujú komplexnú ochranu vašej siete.

Obmedzte nebezpečné chovanie na internete

Zablokujte bezpečnostné hrozby

 • ATP

 • Funkcia
  Geo Enforcer

  Funkcia Geo Enforcer

  ATP dokáže obmedziť prístup z vysoko rizikových krajín a geograficky mapovať zdroje alebo ciele útokov pomocou prekladu adries GeoIP.

 • Nástroj
  Web Security

  Nástroj Web Security

  Nástroj Web Security zahŕňa filtrovanie botnetov a obsahu. Filtrovanie spočíva v kontrole URL a IP pomocou kategórií synchronizovaných v cloude, ktoré sa vyvíjajú s rastúcou cloudovou databázou.

 • Nástroj Application Security

  Nástroj Application Security

  Nástroj Application Security zahŕňa kontrolu aplikácií a zabezpečenie emailov. Application Security nielenže blokuje škodlivé útoky, ale tiež správcom umožňuje optimalizovať prevádzku aplikácií a zneprístupniť nežiadúce aplikácie.

 • Cloudový
  sandboxing

  Cloudový sandboxing

  Sandboxing izoluje všetky neznáme súbory alebo vzorce užívateľského chovania a na základe emulácie programov rozhoduje o ich škodlivosti. Pokiaľ sa jedná o malware, sandboxing na základe strojového učenia aktualizuje informácie o hrozbách.

 • Blokovanie
  malwaru

  Blokovanie malwaru

  Antimalware je každý deň synchronizovaný pomocou strojového učenia pre detekciu hrozieb. ATP ochrana pred malwarom tak funguje na komplexnej cloudovej báze a využíva globálne synergie. K rýchlejšej, lepšej a silnejšej obrane proti malwaru prispieva nová funkcia Cloud Query pre kontrolu neznámych súborov v reálnom čase.

 • Prevencia
  prienikov

  Prevencia prienikov

  Funkcia IDP (detekcia a prevencia prienikov) hĺbkovou inšpekciou blokuje exploity a útoky zo zraniteľných aplikácií, čím zaisťuje dôkladné zabezpečenie.

 • Reputačný filter

  Reputačný filter

  Reputačný filter vykonáva filtrovanie IP adries, DNS a URL adries na základe priebežne aktualizovanej cloudovej databáze a určuje, či je adresa dôveryhodná a bezpečná. Filter zvyšuje účinnosť blokovania, obmedzuje prístup na škodlivé stránky a súčasne blokuje prístup z nedôveryhodných zdrojov. Výsledkom je dôkladnejšia ochrana proti neustále sofistikovanejším kybernetickým hrozbám.

 • Internet

ATP dokáže obmedziť prístup z vysoko rizikových krajín a geograficky mapovať zdroje alebo ciele útokov pomocou prekladu adries GeoIP.
Nástroj Web Security zahŕňa filtrovanie botnetov a obsahu. Filtrovanie spočíva v kontrole URL a IP pomocou kategórií synchronizovaných v cloude, ktoré sa vyvíjajú s rastúcou cloudovou databázou.
Nástroj Application Security zahŕňa kontrolu aplikácií a zabezpečenie emailov. Application Security nielenže blokuje škodlivé útoky, ale tiež správcom umožňuje optimalizovať prevádzku aplikácií a zneprístupniť nežiadúce aplikácie.
Sandboxing izoluje všetky neznáme súbory alebo vzorce užívateľského chovania a na základe emulácie programov rozhoduje o ich škodlivosti. Pokiaľ sa jedná o malware, sandboxing na základe strojového učenia aktualizuje informácie o hrozbách.
Antimalware je každý deň synchronizovaný pomocou strojového učenia pre detekciu hrozieb. ATP ochrana pred malwarom tak funguje na komplexnej cloudovej báze a využíva globálne synergie. K rýchlejšej, lepšej a silnejšej obrane proti malwaru prispieva nová funkcia Cloud Query pre kontrolu neznámych súborov v reálnom čase.
Funkcia IDP (detekcia a prevencia prienikov) hĺbkovou inšpekciou blokuje exploity a útoky zo zraniteľných aplikácií, čím zaisťuje dôkladné zabezpečenie.
Reputačný filter vykonáva filtrovanie IP adries, DNS a URL adries na základe priebežne aktualizovanej cloudovej databáze a určuje, či je adresa dôveryhodná a bezpečná. Filter zvyšuje účinnosť blokovania, obmedzuje prístup na škodlivé stránky a súčasne blokuje prístup z nedôveryhodných zdrojov. Výsledkom je dôkladnejšia ochrana proti neustále sofistikovanejším kybernetickým hrozbám.

Reputačný filter IP/DNS/URL adries

Reputačný filter vykonáva filtrovanie IP adries, DNS a URL adries na základe priebežne aktualizovanej cloudovej databáze a určuje, či je adresa dôvěryhodná a bezpečná. Filter zvyšuje účinnosť blokovania, obmedzuje prístup na škodlivé stránky a súčasne blokuje prístup z nedôveryhodných zdrojov. Výsledkom je dôkladnejšia ochrana proti neustále sofistikovanejším kybernetickým hrozbám.

Hybridná kontrola pre dôslednejšie blokovanie malwaru

Pre dosiahnutie čo najvyššej miery detekcie malwaru séria ATP využíva hybridný režim, v ktorom technológia skenovania na báze streamov a funkcia Cloud Query beží súčasne, vďaka čomu nie je obmedzená dátová priepustnosť. Pomocou rozsiahlej databáze generovanej z viacerých zdrojov a strojového učenia sa bezpečnostný cloud Zyxel nepretržite prispôsobuje novým hrozbám.

Komplexná služba pre filtrovanie obsahu

Vďaka výkonnej kombinácii filtrov reputácie a kategórií poskytuje firewall ATP lepšie filtrovanie internetových stránok a zabezpečenie. Dynamická kategorizácia obsahu analyzuje doposiaľ neznáme stránky a domény a určuje, či spadajú do nežiadúcich kategórií, ako sú napr. hazardné a iné hry, pornografia atď. Novo pridaný DNS filter naviac umožňuje lepšiu kontrolu prístupu na web, a to najmä v prípade internetových stránok používajúcich protokol ESNI (Encrypted Server Name Indication), u ktorých tradičné filtrovanie URL nedokázalo identifikovať cieľovú doménu.

Reporting a analytika

Panel ATP firewallu poskytuje prehľadnú infografiku so zhrnutím prevádzky a štatistikami hrozieb. Ku komplexnejšej analýze hrozieb majú užívatelia k dispozícii službu SecuReporter.

Riadiaci panel

Riadiaci panel ATP firewallu poskytuje rýchly prehľad o zabezpečení siete v podobe štatistík hrozieb za posledných sedem dní a zhrnutie prevádzky od posledného rebootovania.

Vyzkúšajte

SecuReporter

Služba SecuReporter umožňuje komplexnú analýzu s koreláciou dát a poskytuje individualizované správy, ktoré slúžia ako cenný zdroj informácií poskytovateľom riadených služieb a služieb s pridanou hodnotou.

Zistite viac

Zistite viac