Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Dvojpásmový prístupový bod Unified štandardu 802.11ac

Kdekoľvek ste, WiFi je s vami

WAC5302D-Sv2 kompaktný dizajn a
spoľahlivý výkon

Jedno zariadenie pre káblové aj bezdrôtové pripojenie
Prístupový bod WAC5302D-Sv2 pre potreby hotelových hostí

Hoteloví hostia dnes vysokorýchlostnú WiFi považujú za úplnú sa-mozrejmosť a za jednu zo svojich hlavných priorít pri výbere ubyto-vacieho zariadenia. Keď hotelová WiFi nefunguje tak, ako má, väčšina hostí sa o svoju negatívnu skúsenosť rada podelí na inter-nete a takému hotelu sa nabudúce oblúkom vyhne. Žiadny hoteliér určite nestojí o negatívne hodnotenie na TripAdvisore. Zyxel WAC5302D-Sv2 je dvojpásmový prístupový bod štandardu 802.11ac navrhnutý s dôrazom na potreby hotelových zariadení.


WAC5302-Sv2 je naviac kompatibilný s riešením NebulaFlex Pro, takže užívatelia ho môžu spravovať cez lokálne webové rozhranie, hardvérový kontrolér alebo pomocou cloudovej platformy Nebula (na základe ročnej bezplatnej licencie).

WAC5302D-Sv2, Versatile mounting options in hotel guest rooms

Široké možnosti inštalácie v hotelových izbách

Vďaka nenápadnému vzhľadu a variabilite montáže je prístupový bod Zyxel WAC5302D-Sv2 dokonalým riešením do hotelových izbieb. Prístupový bod ľahko splynie s dizajnom izby a inštalovať ho je možné priamo do zásuvky, do akéhokoľvek skrytého kútu alebo dokonca len tak na stôl.

Privítajte svojich hostí vysokorýchlostnou WiFi

Poskytnite svojim hosťom jednoducho použiteľnú a spoľahlivú WiFi, ktorá je pre nich rovnako tak dôležitá ako vrelé privítanie. Zásluhou chytrej antény a funkcie beamforming pre zosilnenie a zameranie signálu, prístupový bod WAC5302D-Sv2 hotelovým hosťom prináša kvalitné HD streamovanie na ich mobilných zariadeniach.

Širšia ponuka moderných služieb pre ho-telových hostí

Aby sa hostia behom svojho pobytu cítili ako doma, hotely im ponú-kajú rôzne služby vrátane chytrej TV, volanie cez internet a sieťo-vého pripojenia. S prístupovým bodom WAC5302D-Sv2 udržíte ná-klady a práce spojené s inštaláciou kabeláže na minime. WAC5302D-S je viac než len WiFi prístupový bod, pretože má tri gigabitové ethernetové porty pre bezpečné pripojenie ďalších zari-adení, z ktorých jedno môže byť napájané cez Ethernet.

Maximálne flexibilná správa

Prístupový bod WAC5302D-Sv2 je kompatibilný s technológiou Ne-bulaFlex Pro, ktorá umožňuje jeho prevádzku v troch rôznych re-žimoch podľa potrieb užívateľa. Prístupový bod tak môže byť spra-vovaný samostatne, pomocou kontroléru alebo prostredníctvom cloudovej platformy Nebula. V prípade jednoduchej siete môže prís-tupový bod pracovať v samostatnom režime, zatiaľčo pri nasadení v zložitej sieti môže byť riadený lokálnym kontrolérom. A vo všet-kých situáciách sa potom hodí riešenie Nebula, ktoré ponúka jed-noduchú škálovateľnosť, bohatú paletu funkcií a centrálnu správu.

WAC5302D-Sv2, Most flexible management
WAC5302D-Sv2, Most flexible management
WAC5302D-Sv2, Most flexible management

* All specifications are subject to change without notice.

Súvisiace odkazy