Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Interiérový router 4G LTE-A

Predstavujeme interiérový router Zyxel LTE3301-PLUS 4G LTE-A pre kva-litnejšie služby užívateľom. Vďaka podpore LTE kategórie 6 a dvojpásmového súbežného pripojenia podľa štandardu AC1200 poskytuje router LTE3301-PLUS mobilné internetové pripojenie bleskovou rýchlosťou až 300/50 Mbps* (downlink/uplink). Pre zaistenie spoľahlivého a stabilného signálu je router naviac kompatibilný so sieťami 4G a 3G. Ku spokojnosti zákazníkov a k úspore výdajov poskytovateľov prispieva tiež funkcia záložného pripojenia cez dve WAN. Riešenie na báze dvoch sietí WAN po-skytuje užívateľom spoľahlivé širokopásmové pripojenie na internet prostredníctvom mobilnej alebo káblovej WAN.

LTE3301-PLUS, 4G LTE-A Indoor Router
LTE3301-PLUS, 4G LTE-A Indoor Router
LTE3301-PLUS, 4G LTE-A Indoor Router
LTE3301-PLUS, 4G LTE-A Indoor Router
LTE3301-PLUS, 4G LTE-A Indoor Router
LTE3301-PLUS, 4G LTE-A Indoor Router
LTE3301-PLUS, 4G LTE-A Indoor Router

Výhody

Bleskovo rýchly internet

Interiérový router Zyxel LTE3301-PLUS 4G LTE-A s podporou LTE kategórie 6 dokáže dáta prenášať bleskovou rýchlosťou až 300/50 Mbps* (downlink/uplink). Pre rýchle pripojenie na internete aj v miestach s relatívne slabým signálom môže byť router LTE3301-PLUS vybavený dvojicou externých antén. Vďaka režimom Bridge a Router dokáže model LTE3301-PLUS spolupracovať so všetkými druhmi zariadení/brán a umož-ňuje bezproblémovú integráciu s vašimi zákazníckymi jednotkami.

Flexibilita a prispôsobivosť v jednom

Pre maximálnu spokojnosť užívateľov disponuje Zyxel LTE3301-PLUS re-žimami Bridge i Router, takže jeho integrácia do stávajúcej siete je celkom jednoduchá. Využitie všetkých obvyklých aplikácií umožňujú funkcie režimu Router. Pre bezproblémovú spoluprácu so stávajúcimi alebo preferovanými zariadeniami užívateľov, ako sú napr. pokročilé WiFi prístupové body a brány pre malé alebo veľké organizácie, stačí LTE3301-PLUS prepnúť do režimu Bridge.

Maximálna mobilita pre užívateľov

S interiérovým routerom Zyxel LTE3301-PLUS 4G LTE-A ste len krok od flexibilnej bezdrôtovej siete, ktorá vyniká jednoduchým nasadením. Router poskytuje bezdrôtové širokopásmové pripojenie a bezproblémové prepí-nanie medzi 4G LTE, DCHSPA+ a 3G, takže užívatelia si môžu surfovanie na internete bez obmedzenia a káblov užiť kdekoľvek po domácnosti, v práci a na všetkých ďalších miestach pokrytých sieťou 4G LTE. Router je možné naviac jednoducho premiestniť tak, aby čo najlepšie vyhovoval ak-tuálnym potrebám.

Splní vaše očakávanie

Pretože dôležité aplikácie v mnohých prípadoch vyžadujú nepretržitú vý-menu dát, router Zyxel LTE3301-PLUS podporuje záložné pripojenie cez dve WAN, čo znižuje riziko výpadku siete existujúcej v prípade použitia len jednej WAN a zaisťuje neprerušované pripojenie pre užívateľov. Pre maxi-málnu garanciu pripojenia bezdrôtová konektivita LTE umožňuje používať druhú WAN bez káblu. Pokiaľ brána podporuje záložné pripojenie cez dve WAN, stačí zariadenie LTE3301-PLUS pripojiť ku stávajúcej bráne a LTE použiť ako záložnú WAN.

LTE3301-PLUS, 4G LTE-A Indoor Router

Príklady použitia

LTE3301-PLUS, 4G LTE-A Indoor Router
  • Maximálna rýchlosť bezdrôtového prenosu dát vychádza zo štandardu IEEE 802.11 a špecifikacií 3GPP blížiacich sa štandardu AC1200. Skutočná rýchlosť prenosu dát sa u jednotlivých sietí líši a závisí mimo iného na vzdialenosti, sieťovej prevádzke, materiáloch/konštrukcii budovy, rušeniu ďalšími bezdrôtovými zariadeniami a na iných nepriaznivých podmienkach.

*Všetky špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Súvisiace odkazy