Dvojpásmový prístupový bod Unified Pro štandardu 802.11ac

WAC6500 Series