Dvojpásmový prístupový bod Unified štandardu 802.11ac

WAC5302D-Sv2