Prístupový bod 3x3 štandardu 802.11ac s duálnym rádiom a dvojakou optimalizáciou antény

Séria WAC6100