8/24portový GbE chytrý riadený prepínač

GS1915 Series