12portový multigigabitový prepínač so správou cez web

XGS1210-12