Náš nejnovějš&Náš najnovší firewall USG FLEX 100W umožňuje správu prostredníctvom cloudovej platformy Nebula a pomocou automatickej reakcie na hrozby rozširuje a posilňuje ochranu prístupových bodov. Vedľa maximálneho výkonu firewallu medzi prednosti novej série USG FLEX patrí až 5x vyšší výkon UTM, flexibilná správa v cloude a spoločná ochrana (CDR), ktorá pomáha zabezpečiť siete malých a stredne veľkých firiem a pripojenie do týchto sietí.

Nebula Together

Firewally USG FLEX ako ďalší prírastok do rodiny Nebula výrazne posilňujú matricu Zyxel Security Matrix v tejto cloudovej platforme. Výsledkom je optimalizácia platformy Nebula a komplexné zabezpečenie a ochrana sietí malých a stredne veľkých organizácií. Spoločnosť Zyxel platformou Nebula poskytuje centralizované zabezpečenie vzdialených pracovísk a reguláciu sieťovej prevádzky, ktorá eliminuje prekážky brániace maximálnej produktivite.

Sieťové zabezpečenie
na báze nulovej dôvery

Práce z domu a iných vzdialených miest sa stala nevyhnutnou súčasťou fungovania mnohých organizácií. Firewally USG FLEX v reakcii na tento vývoj uplatňujú princíp nulovej dôvery, ktorý zaručuje rovnako dôsledné bezpečnostné kontroly, či už sa zamestnanec do firemnej siete pripojuje z centrály, pobočky, domácnosti alebo akéhokoľvek iného místa. Znížte riziko kybernetických útokov a zabráňte šírenie hrozieb segmentovaním siete a nastavením prístupových pravidiel napríklad podľa kategórií zariadení alebo ich operačných systémov.

Firewally USG FLEX riziká minimalizujú dôkladnou ochranou a riadením prístupu v súlade s neustále rastúcimi požiadavkami na zabezpečenie pracovísk. Dosiahnite lepšiu ochranu siete vďaka dôslednejšej kontrole zariadení, aplikácií a identity užívateľov. Znížte riziká a budujte dôveru naprieč IT infraštruktúrou.

Sieťové zabezpečenie na báze nulovej dôvery

Práce z domu a iných vzdialených miest sa stala nevyhnutnou súčasťou fungovania mnohých organizácií. Firewally USG FLEX v reakcii na tento vývoj uplatňujú princíp nulovej dôvery, ktorý zaručuje rovnako dôsledné bezpečnostné kontroly, či už sa zamestnanec do firemnej siete pripojuje z centrály, pobočky, domácnosti alebo akéhokoľvek iného místa. Znížte riziko kybernetických útokov a zabráňte šírenie hrozieb segmentovaním siete a nastavením prístupových pravidiel napríklad podľa kategórií zariadení alebo ich operačných systémov.

Firewally USG FLEX riziká minimalizujú dôkladnou ochranou a riadením prístupu v súlade s neustále rastúcimi požiadavkami na zabezpečenie pracovísk. Dosiahnite lepšiu ochranu siete vďaka dôslednejšej kontrole zariadení, aplikácií a identity užívateľov. Znížte riziká a budujte dôveru naprieč IT infraštruktúrou.

Spoľahlivá
viacvrstvová ochrana

Firewally USG FLEX prinášajú viacvrstvovú ochranu pred mnohými typmi vonkajších aj vnútorných hrozieb. Vďaka našej širokej palete bezpečnostných nástrojov môžete obmedziť používanie nežiadúcich aplikácií alebo návštevy užívateľov na nevhodných stránkach. Ponúkame prvotriedny DNS filter, ktorý pomocou protokolu TLS 1.3 a bez nutnosti nasadiť SSL inšpekciu dôsledne skontroluje celú šifrovanú prevádzku. Všetky tieto prostriedky potom spoločne zaisťujú komplexnú ochranu vašej siete.

High Assurance Multi-layered Protection
High Assurance Multi-layered Protection

Jednoduchšie a unifikované licenčné riešenie

Dobre vieme, že naši partneri kladú značný dôraz na jednoduchosť nákupu a obnovy licencií. Aby sme im celý proces uľahčili, optimalizovali sme našu platformu pre správu licencií a naviac zaviedli konzistentný postup pri migrácii z lokálnej na cloudovú správu. Vďaka realizovaným zlepšeniam môžu naši partneri jednoducho a flexibilne zaistiť rovnakú úroveň bezpečnosti v celom svojom sieťovom prostredí.

Jednoduchšie a unifikované licenčné riešenie

Dobre vieme, že naši partneri kladú značný dôraz na jednoduchosť nákupu a obnovy licencií. Aby sme im celý proces uľahčili, optimalizovali sme našu platformu pre správu licencií a naviac zaviedli konzistentný postup pri migrácii z lokálnej na cloudovú správu. Vďaka realizovaným zlepšeniam môžu naši partneri jednoducho a flexibilne zaistiť rovnakú úroveň bezpečnosti v celom svojom sieťovom prostredí.

Complete Licensing Options for Your Need

Riešenie Just Connect s platformou Nebula

Reselléri, poskytovatelia riadených služieb (MSP) aj správcovia sietí ocenia jednoduchosť, škálovateľnosť, flexibilitu, zníženie IT rizík a úsporu nákladov, ktorú prináša komplexné riešenie Just Connect s platformou Nebula pre správu sietí v cloude.


* Všetky špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.