Strojové učenie

Cloudová databáza Zyxel prijíma neznáme súbory zistené ATP bránami po celom svete a ukladá všetky informácie o každej novej hrozbe. Bezpečnostný cloud Zyxel tak funguje ako obranný nástroj, ktorý sa neustále učí, rastie a vyvíja.

Technológia Sandboxing

Sandboxing izoluje neznáme súbory a potom identifikuje, či sa jedná o nové typy malwaru, ktoré sú mimo detekčné schopnosti konvenčných statických bezpečnostných mechanizmov. Sandboxing tak zaisťuje ochranu pred útokmi nultého dňa.

Strojové učenie pre detekciu hrozieb

Strojové učenie pre detekciu hrozieb poskytuje pomocou každodennej synchronizácie všetkým ATP firewallom najnovšie informácie z cloudu. Cloud i ATP firewally vytvárajú bezpečnostný ekosystém, ktorý sa spoločne učí, a tým posilňuje svoje obranné mechanizmy a udržuje si imunitu voči novým neznámym hrozbám. Cloud sa neustále rozširuje a rozvíja a vďaka prepojeniu rôznych databází a strojového učenia pre detekciu hrozieb má o malware stále viac informácií, čo ATP firewallom umožňuje detekciu malwaru v reálnom čase.

Viacvrstvová ochrana

ATP firewall zaisťuje viacvrstvovú ochranu pred mnohými rôznymi typmi vonkajších aj vnútorných hrozieb. Sandboxing, antimalware, reputačný filter a prevencia prienikov bráni útokom zvonku, zatiaľčo riešenie Application Security a Web Security vám dávajú možnosť obmedziť používanie nežiadúcich aplikácií alebo prístup na internet. Všetky tieto prostriedky potom spoločne zaisťujú komplexnú ochranu vašej siete. Vďaka platforme Nebula je možné nastavenie podľa potreby rýchlo preniesť do riadených zariadení. To platí tiež o zásadách firewallov, ktoré je možné behom niekoľkých málo minút vytvoriť a zaviesť naprieč rôznymi lokalitami.

ATP dokáže obmedziť prístup z vysoko rizikových krajín a geograficky mapovať zdroje alebo ciele útokov pomocou prekladu adries GeoIP.

Reputačný filter IP/DNS/URL adries

Reputačný filter vykonáva filtrovanie IP adries, DNS a URL adries na základe priebežne aktualizovanej cloudovej databáze a určuje, či je adresa dôvěryhodná a bezpečná. Filter zvyšuje účinnosť blokovania, obmedzuje prístup na škodlivé stránky a súčasne blokuje prístup z nedôveryhodných zdrojov. Výsledkom je dôkladnejšia ochrana proti neustále sofistikovanejším kybernetickým hrozbám.

Komplexná služba pre filtrovanie obsahu

Vďaka výkonnej kombinácii filtrov reputácie a kategórií poskytuje firewall ATP lepšie filtrovanie internetových stránok a zabezpečenie. Dynamická kategorizácia obsahu analyzuje doposiaľ neznáme stránky a domény a určuje, či spadajú do nežiadúcich kategórií, ako sú napr. hazardné a iné hry, pornografia atď. Novo pridaný DNS filter naviac umožňuje lepšiu kontrolu prístupu na web, a to najmä v prípade internetových stránok používajúcich protokol ESNI (Encrypted Server Name Indication), u ktorých tradičné filtrovanie URL nedokázalo identifikovať cieľovú doménu.

Detailný prehľad o všetkých vašich zariadeniach

Získajte lepší prehľad o svojich sieťach a o všetkých zariadeniach, ktoré sa do nich pripojujú. Znížte riziko kybernetických útokov a zabráňte šíreniu hrozieb pomocou segmentácie a prístupových pravidiel napríklad podľa kategórií zariadení alebo ich operačných systémov. Šetrite čas pri riešení bezpečnostných hrozieb. So službou Zyxel SecuReporter, ktorá je vytvorená s cieľom poskytnúť zákazníkom lepší prehľad o sieťovej prevádzke, bude vaša organizácia vždy vedieť, čo sa v jej sieti deje.

Reporting a analytika

Riadiaci panel ATP firewallu poskytuje prehľadnú infografiku so zhrnutím prevádzky a štatistikami hrozieb. Ku komplexnejšej analýze hrozieb majú užívatelia k dispozícii službu SecuReporter.

Riadiaci panel

Riadiaci panel ATP firewallu poskytuje rýchly prehľad o zabezpečení siete v podobe štatistík hrozieb za posledných sedem dní a zhrnutie prevádzky od posledného rebootovania.

Vyzkúšajte
SecuReporter

Služba SecuReporter umožňuje komplexnú analýzu s koreláciou dát a poskytuje individualizované správy, ktoré slúžia ako cenný zdroj informácií poskytovateľom riadených služieb a služieb s pridanou hodnotou.

Zistite viac