Bezpečná a zdravá sieť

Licencia SCR Pro Pack zahŕňa komplexné filtrovanie webových stránok, ktoré zákazníkom umožňuje podľa zvolených kategórií obsahu sledovať a regulovať prístup na webové stránky. Súčasťou tejto licencie sú tiež riešenia Ransomware Prevention Premium, ktoré poskytujú najlepšiu možnú ochranu pomocou nepretržite aktualizovaných informácií o hrozbách, a pokročilé funkcie riešenia Nebula Pro.

Filtrovanie webových stránok podľa kategórií

Funkcia zahŕňa viac než 120 kategórií obsahu a filtruje milióny domén a miliardy webových stránok. Získajte kontrolu nad tým, čo môžu užívatelia vašej siete na internete navštevovať. Vo whiteliste a blackliste môžete zvoliť konkrétne stránky, ktoré majú byť trvale povolené alebo naopak zablokované. Filtrovanie obsahu je prepojené s priebežne aktualizovanou cloudovou databázou, takže vaša firma je nepretržite chránená pred nežiadúcim obsahom vrátane hacknutých webových stránok a prístupom na nevhodné alebo škodlivé webové stránky. Funkcia zahŕňa tiež filtrovanie URL, filtrovanie domén HTTPS a bezpečné vyhľadávanie.

Rýchla reakcia na hrozby

Riešenie Ransomware Prevention Premium slúži k nepretržitému a podrobnému monitoringu prevádzky vo vašej sieti. Pomocou cloudových bezpečnostných technológií toto riešenie dokáže rýchle odhaliť možné hrozby a zastaviť útoky ransomvéru.

S platformou Nebula zvládnete všetko efektívnejšie a rýchlejšie

Platforma Nebula administrátorom umožňuje rýchlo a na diaľku overiť riadne fungovanie siete. Licencia Nebula Pro Pack zahŕňa všetky pokročilé funkcie platformy Nebula, ktoré oceníte pri správe väčšej alebo zložitejšej infraštruktúry. Aby ste mohli potenciál routeru SCR využiť na maximum, sú súčasťou licencie tiež pokročilé diagnostické nástroje, automatická topológia siete, protokoly za posledných 30 dní a funkcie umelej inteligencie.

Parametre licencie SCR Pro Pack

Bez predplatného Licencia SCR Pro Pack
(ročná/trojročná)
Ochrana pred ransomvérom/malvérom
Blokovanie prienikov
Blokovanie prístupu na dark weby
Blokovanie podvodných emailov a phishingu
Blokovanie reklamy
Blokovanie VPN proxy
Firewall
Teritoriálne obmedzenia (GeoIP)
Whitelist / Blacklist
Správa prevádzky (aplikácia a klienti)
Informácie o hrozbách v reálnom čase pomocou technológie Trellix
Filtrovanie webových stránok (DNS) pomocou technológie Trellix
Nebula Pro Pack – pokročilé funkcie

SCR Pro Pack License

Model zariadenia Produktové číslo Popis
SCR 50AXE LIC-SCR-ZZ1Y01F LIC-SCR, ročná licencia
Filter obsahu/riešenie Ransomware Prevention Premium/licencia Nebula Pro Pack určená pre produktovú sériu SCR
LIC-SCR-ZZ3Y01F LIC-SCR, trojročná záruka
Filter obsahu/riešenie Ransomware Prevention Premium/licencia Nebula Pro Pack určená pre produktovú sériu SCR

* Všetky špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.