Kompleksowe rozwiązania dla młodych profesjonalistów

Wyzwanie
Technikum im. Bohaterów Narwiku w Warszawie poszukiwało najlepszego wyposażenia do pracowni informatycznej na potrzeby zajęć dydaktycznych. Potrzebowano urządzeń, na których uczniowie klas o profilu technik-informatyk, będą uczyć się ich konfiguracji oraz tworzenia sieci. Istotne było, aby zastosowany sprzęt był powszechnie dostępny na rynku, a więc taki, z którym uczniowie będą mieć styczność w późniejszym życiu zawodowym. Poszukiwano rozwiązań przyjaznych użytkownikowi, pozwalających na bezproblemową naukę ich obsługi oraz prostą konfigurację.

Realizacja
Szkoła w minionych latach korzystała z urządzeń różnych producentów, jednak żadne z oferowanych rozwiązań nie okazało się satysfakcjonujące na potrzeby nauczania informatyki. Napotykano problemy z nieprzystępną, niejasną konstrukcją interfejsu do konfiguracji czy brakiem spójnej platformy do obsługi wielu urządzeń jednego producenta. W roku 2014 szkoła podjęła decyzję o wdrożeniu w pracowni informatycznej urządzeń Zyxel. Funkcjonalność urządzeń i przyjazne środowisko ich obsługi sprawiły, że podjęta została decyzja o wymianie pozostałych sprzętów sieciowych na produkty tego producenta. W pierwszej kolejności pracownia wyposażona została w bramę USG110 oraz kontroler WLAN z serii NXC. Również szkolna sieć Wi-Fi oparta została na 16 punktach dostępowych i przełącznikach Zyxel. Pomiędzy szkołą a firmą podpisana została umowa partnerska, w ramach której zajęcia informatyczne w Technikum prowadzone są wyłącznie w oparciu o produkty Zyxel. Na tych samych urządzeniach uczniowie zdają później egzaminy potwierdzające kwalifikacje do wykonywania zawodu.
W planach jest także uruchomienie szkoleń fakultatywnych, w ramach których najlepsi uczniowie poznają szczegółowo obsługę urządzeń Zyxel. Będą uczyć się konfiguracji VPN i przełączników oraz tworzenia sieci bezprzewodowych z użyciem bramy zabezpieczającej USG40.

Rezultaty
Szkoła zachęcona dobrymi doświadczeniami z rozwiązaniami marki Zyxel zdecydowała się uruchomić kolejną pracownię komputerową, tym razem w oparciu o platformę Zyxel Nebula. Zastosowanie platformy Nebula pozwoliło na wygodne korzystanie z wyposażenia pracowni dzięki intuicyjnemu interfejsowi. Rozwiązanie to pozwala też na zdalny dostęp oraz konfigurację urządzeń z dowolnego miejsca. Szkoła planuje zakup do pracowni kolejnych przełączników Zyxel, kompatybilnych z platformą Nebula, pozwalających na indywidualną naukę na poszczególnych stanowiskach. Prócz tego w dwóch pracowniach działają punkty dostępowe kompatybilne z platformą Nebula.

O platformie Nebula
Aplikacja Nebula jest rozwiązaniem służącym do kompleksowego zarządzania siecią oraz tworzącymi ją urządzeniami za pomocą jednej, spójnej platformy. W jej ramach użytkownik otrzymuje możliwość kontroli bezpieczeństwa i transferu danych w sieci, aktywności użytkowników, szybkiej instalacji nowych urządzeń dzięki kodom QR oraz monitorowania stanu sieci zdalnie za pomocą przeglądarki i aplikacji w telefonie. Nebula jest nieustannie rozwijana przez Zyxel w oparciu o bezpośredni kontakt z użytkownikami platformy, na bieżąco dodawane są też nowe funkcje.

 

„Dzięki funkcjonalności produktów Zyxel kompatybilnych z platformą Nebula, zadecydowano o kompleksowym wyposażeniu pracowni w urządzenia tej firmy. Szkoła korzysta z nich od pierwszej połowy 2018 roku z wysokim poziomem satysfakcji.“
Maciej Kołodziej, nauczyciel informatyki w Technikum im. Bohaterów Narwiku

„Produkty Zyxel obsługiwane przez Nebula są kontrolowane za pomocą jednego panelu sterowania, co sprawia, że przyłączanie do sieci kolejnych urządzeń i modyfikacja parametrów już istniejących jest szczególnie przystępna również dla mniej zaawansowanego użytkownika.“
Aleksander Styś, VAR Account Manager Zyxel Communications

Pobierz PDF