Zyxel rozszerza możliwości zdalnego zarządzania siecią poprzez SD-WAN OS

Zyxel wprowadza nowe aktualizacje dla rozwiązania SD-WAN. Ulepszony system operacyjny zapewnia zespołom IT oraz dostawcom usług zarządzanych (MSP) lepsze opcje konfiguracji, możliwość zarządzania interfejsem z poziomu wiersza poleceń oraz obsługę zero-touch VLAN

W związku z tym, że wiele osób pracuje obecnie z domu, wzrosła potrzeba zapewnienia dostępności i bezpieczeństwa sieci – bez względu na to, gdzie znajdują się pracownicy oraz ich urządzenia. Udoskonalone funkcje w systemie operacyjnym SD-WAN pozwalają łatwiej zarządzać konfiguracjami sieci i zdalnie rozwiązywać problemy.

 

Wiele możliwości konfiguracji z dowolnej lokalizacji

W pracy zdalnej bardzo ważne są niezawodne połączenia sieciowe oraz ciągła dostępność systemów. Dzięki najnowszej aktualizacji rozwiązanie SD-WAN firmy Zyxel obsługuje ustawienia, które oferują administratorom możliwość tworzenia wielu kopii zapasowych oraz przełączanie awaryjne, zapewniające użytkownikom wysoką niezawodność połączeń. Personel IT może zdalnie konfigurować ustawienia, za pomocą interfejsu znajdującego się w chmurze.

Opcje zarządzania CLI do zdalnego rozwiązywania problemów

Najnowsza wersja SD-WAN obejmuje również zarządzanie interfejsem wiersza poleceń (CLI), które zapewnia menedżerom IT oraz MSP dodatkowe opcje zarządzania i bardziej szczegółowe raporty ułatwiające zdalne rozwiązywanie problemów.

Obsługa zero-touch VLAN

W przypadku większych sieci, które używają opcji VLAN do zarządzania mniejszymi grupami w różnych sieciach i reguł zabezpieczających, zdalne zarządzanie może być złożone i może wymagać dużych zasobów. Udoskonalone funkcje rozwiązania SD-WAN umożliwiają zdalną konfigurację sieci VLAN za pośrednictwem interfejsu Orchestrator. Dzięki temu zarządzanie środowiskiem sieciowym jest bardziej efektywne.

QoS do ustalania priorytetów ruchu sieciowego dla ważnych aplikacji

Problemy z dostępnością sieci zdarzają się, gdy wszyscy pracownicy biur łączą się jednocześnie z siecią i tym samym rywalizują o jej ograniczoną przepustowość. Dzięki rozwiązaniu SD-WAN firmy Zyxel zespoły IT mogą zdalnie ustalać priorytety ruchu dla niektórych aplikacji w stosunku do innych, takich jak na przykład telekonferencje.

- Udoskonalone możliwości naszego systemu SD-WAN OS sprawiają, że zespoły IT i MSP mogą zapewnić ten sam wysoki poziom usług w sposób zdalny tym, którzy polegają na dostępności i stabilności sieci w codziennych operacjach - mówi Maciej Hukowski, VAR Account Manager w Zyxel Communications.

Nowe funkcje dostępne są w całej gamie zapór sieciowych Zyxel VPN, w tym VPN50, VPN100, VPN300 i VPN1000 z wersją oprogramowania układowego SD-OS v10.03. Szeroka oferta modeli zapewni firmom każdej wielkości możliwość zdalnej obsługi i zarządzania sieciami. Więcej informacji na temat SD-WAN v10.03 na stronie: https://www.zyxel.com/sd-wan