Tworzenie multicast AV plug and play

Konfigurowanie sieci IP w celu zapewnienia dobrej i stabilnej wydajności dla aplikacji wideo multicast może być skomplikowane. Teraz to zadanie jest znacznie łatwiejsze dzięki nowemu sieciowemu trybowi AV, który został zastosowany w przełącznikach Zyxel GS2220 i XGS2210 - wyjaśnia Luke Harley, menadżer odpowiedzialny za rozwój przełączników sieciowych na rynkach EMEA w firmie Zyxel.

Technologia jest dziś integralną częścią życia prawie każdego człowieka. W miarę jak laptopy, tablety, smartfony i inne urządzenia stały się powszechne, wszyscy staliśmy się biegli w ich konfigurowaniu. Większość z nas nauczyła się również podłączać je do sprzętu sieciowego, takiego jak routery Wi-Fi czy punkty dostępowe.

Chociaż wszystkie te technologie wydają się działać jako „plug and play”, pod ich pozorną prostotą kryje się bogactwo złożoności. Jeśli musisz wdrożyć technologię sieciową, aby spełnić określone wymagania, potrzebujesz większej wiedzy technicznej. Chyba, że sprzęt jest wstępnie skonfigurowany lub ma oprogramowanie, które znacznie ułatwia konfigurację do tego zdefiniowanego celu.

Wsłuchiwanie się w potrzeby

Zyxel, zgodnie z oczekiwaniami, zawsze słucha opinii klientów i partnerów. To właśnie kształtuje kierunek rozwoju naszych produktów. Jednym z trendów w ostatnich miesiącach był wzrost liczby klientów pytających jak skonfigurować przełączniki, aby zapewnić najlepszą wydajność w środowiskach multicast, w których wiele strumieni wideo jest przesyłanych w sieci w tym samym czasie.

Za tym trendem stoi kilka czynników, ale podstawowym z nich jest coraz częstsze wykorzystywanie cyfrowego przesyłania strumieniowego wideo o wysokiej rozdzielczości w sieciach IP. Dzieje się tak we wszystkich sektorach, ale najczęściej w branży rekreacyjnej, gdzie bary, hotele i centra rekreacyjne chcą przesyłać kilka sygnałów HD na wiele ekranów w swoim kompleksie. Rośnie również zapotrzebowanie na tę technologię w przestrzeni publicznej – na dworcach, lotniskach, w galeriach handlowych, na stacjach benzynowych a w nawet parkach i strefach miejskich.


W tych i innych sektorach klienci biznesowi odchodzą od starych analogowych technologii wideo na rzecz technologii cyfrowych opartych na protokole IP. Robią to, ponieważ wszystkie źródła, które teraz otrzymują, są w całości cyfrowe i docierają przez ich zewnętrzne połączenie sieciowe. Zamiast próbować konwertować te sygnały na analogowe i rozprowadzać je w innej sieci, sensowne jest wysyłanie ich jako cyfrowe do dowolnego miejsca w istniejącej sieci IP, która również przenosi dane jak i głos oraz usługi.


Perfekcyjne znaczenie

To wszystko ma sens, ale w tym momencie klienci często napotykają problemy. Zasadniczo przełączniki sieciowe są przeznaczone do przesyłania danych cyfrowych z jednego punktu do drugiego w sieci. Można to samo zrobić z ruchem wideo, który w końcu jest po prostu kolejnym pakietem IP i da się go rozsyłać do wielu punktów w sieci. Jednak wideo, a w szczególności wideo HD - wymaga dużej przepustowości i przełącznik musi być skonfigurowany inaczej, aby przesyłać je naprawdę wydajnie do kilku punktów w sieci. Aby to zrobić, trzeba mieć trochę wiedzy technicznej i wiedzieć co i jak. Jeśli nie masz tych umiejętności, ich zdobycie zajmie trochę czasu.


Jak wspomniałem wcześniej, odnotowaliśmy sporo próśb o pomoc przy tego rodzaju konfiguracji. Rozpoczęliśmy nawet współpracę z niektórymi specjalistycznymi dostawcami rozwiązań audiowizualnych, aby dostarczyć wersje przełączników Zyxel, które zostały wstępnie skonfigurowane do zastosowań wideo w trybie multicast IP. Opracowaliśmy również prosty pulpit nawigacyjny, który umożliwia administratorom monitorowanie ruchu przechodzącego przez przełącznik i dostosowywanie ustawień zgodnie z wymaganiami.


Po opracowaniu i udoskonaleniu tej funkcji udostępniliśmy ją teraz jako ostateczne ustawienie trybu w dwóch naszych najpotężniejszych przełącznikach: GS2220 i XGS2210. Sieciowy tryb AV umożliwia włączenie odpowiedniej konfiguracji dla środowisk multicast, a następnie wykorzystanie pulpitu nawigacyjnego do kontrolowania wydajności.

Stabilna wydajność

To, co tutaj zrobiliśmy, w rzeczywistości to przygotowanie naszych przełączników do wdrożeń multicast AV w technologii niemalże „plug and play”. Nadal będziesz musiał wiedzieć co robisz, ale ponieważ GS2220 i XGS2210 zostały już zoptymalizowane do przenoszenia ruchu multicast, to najważniejszą rolę będzie odgrywać Twoja wiedza na temat pracy wideo i audio w sieci IP, a nie kompetencje techniczne w konfigurowaniu przełączników sieciowych.

Możliwość prostego włączenia sieciowego trybu AV i dostosowania ustawień z tego miejsca pozwoli zaoszczędzić naszym klientom dużo czasu i znacznie ułatwi im dostarczanie dobrej i stabilnej wydajności wideo wszystkim w sieci. To doskonały przykład tego, jak cenny jest proces słuchania naszych klientów i działania na podstawie ich opinii, zarówno dla firmy Zyxel, jak dla nich samych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat sieciowego trybu AV w przełącznikach Zyxel GS2220 i XGS2210, skontaktuj się z lokalnym biurem lub partnerem Zyxel.