Sieci: połączenia szkieletowe w biurach i w miejscach publicznych

Zapotrzebowanie na elastyczną powierzchnię biurową rośnie, ponieważ firmy zaczynają rozumieć, jak ważne jest oferowanie swoim pracownikom większej swobody w zakresie miejsc pracy i godzin, które najbardziej im odpowiadają. W rezultacie przestrzenie do wspólnej pracy, takie jak WeWork, stały się w ciągu ostatniej dekady bardziej popularne wśród freelancerów, małych i średnich firm, a nawet przedsiębiorstw. W porównaniu do tradycyjnych biur, przestrzenie co-workingowe mogą pomóc zwiększyć produktywność, zainspirować do innowacji oraz zachęcić do współpracy. W związku z tym oczekuje się, że do 2022 roku liczba przestrzeni co-workingowych będzie rosła w tempie rocznym o 13%.

W miarę, jak coraz więcej firm i osób zaczyna korzystać z przestrzeni co-workingowych, rosną oczekiwania pod względem bezproblemowej łączności. Zatrudnieni pracujący zdalnie z wspólnych  lokalizacji muszą pracować równie wydajnie, jak w tradycyjnym biurze swojej firmy. Aby zaspokoić to zapotrzebowanie, przestrzenie co-workingowe muszą zapewniać sprawną i niezawodną sieć, z szybką i bezpieczną łącznością dla wszystkich użytkowników i ich urządzeń.

Utrzymanie odpowiedniej prędkości

Częste problemy z wolnym połączeniem pojawiają się, gdy sieć nie jest podzielona na segmenty, a jeden użytkownik może wykorzystać całą dostępną przepustowość. Nadużycia przepustowości sieci mogą powodować znaczne trudności dla wszystkich innych osób uzyskujących dostęp do sieci. Aplikacje, które przesyłają strumieniowo treści, takie jak YouTube, mogą często zajmować całą przepustowość sieci, powodując wolniejsze prędkości przesyłania i ogólne niski poziom satysfakcji dla wszystkich osób próbujących korzystać z sieci.

Stabilność użytkowników i podłączonych urządzeń w ciągu dnia roboczego jest ważnym zagadnieniem dla każdej infrastruktury wspólnych sieci. Należy zidentyfikować punkty aktywne dla ruchu sieciowego i strategicznie zainstalować punkty dostępowe, aby zniwelować fluktuacje i wymagania w przestrzeni sieciowej, zapewniając użytkownikom niezawodny i szybki dostęp do sieci bez względu na to, gdzie się znajdują.

Ale oczywiście nie tylko prędkość sieci może powodować problemy związane z siecią w przestrzeniach co-workingowych.

Czy udostępnianie sieci jest bezpieczne?

W przeciwieństwie do tradycyjnego biura, przestrzenie co-workingowe mają na celu pomieszczenie wielu firm i profesjonalistów. Jednak zaspokojenie tak szerokiego spektrum zawodów powoduje, że ludzie ciągle przychodzą i odchodzą - logują się do sieci i ponownie się wylogowują. Niektórzy są klientami długoterminowymi, a inni odwiedzają sieć jednorazowo. Podczas gdy większości można zaufać, niektórzy użytkownicy mogą mieć złe intencje. Gdy nazwa i hasło do sieci bezprzewodowej w przestrzeni wspólnej są znane, intruz może ingerować w sieć w celu uzyskania dostępu do plików i prywatnych informacji z poziomu podłączonych urządzeń.

Niestety, hotspoty Wi-Fi we wspólnych biurach i przestrzeniach mogą być łatwym celem, co naraża poufne informacje biznesowe i dane zapisane w sieci.

We wrześniu 2019 roku ze wspólnych bezprzewodowych sieci typu WeWork wyciekły ogromne ilości prywatnych i korporacyjnych danych, zapewniając dostęp do prywatnych i firmowych urządzeń, serwerów, a nawet ekspresów do kawy. Skan bezpieczeństwa w otwartej sieci WeWork ujawnił wyciek poufnych dokumentów, takich jak dane finansowe i dane kont bankowych. Jeśli więc jedna z najbardziej znanych wspólnych przestrzeni roboczych nie zapewnia bezpieczeństwa sieciowego, wiele osób kwestionuje bezpieczeństwo danych biznesowych we wszystkich obszarach współpracy.

Rozwiązanie, które zabezpiecza udostępniane sieci

Cyberprzestępcy często wykorzystują sieci Wi-Fi do infiltracji i uzyskania dostępu do danych. Bezpieczna infrastruktura sieciowa we wspólnej przestrzeni roboczej ma zatem kluczowe znaczenie dla integralności biznesowej wszystkich użytkowników. Aby poprawić bezpieczeństwo, dostawcy przestrzeni co-workingowych muszą stale monitorować i oceniać podstawowe elementy sieci Wi-Fi, które obejmują: układ ISP, model routera z wbudowaną zaporą, zarządzanie przełącznikami sieciowymi, kontrolerami Wi-Fi oraz punktami dostępowymi. Wszystkie urządzenia sieciowe są idealnym celem dla złośliwych cyberprzestępców, ponieważ przechodzi przez nie cały ruch i stanowią atrakcyjny centralny punkt do kradzieży wrażliwych danych.

Segmentacja sieci może być bardzo skuteczną strategią zwiększenia wydajności i poprawy bezpieczeństwa poprzez podzielenie infrastruktury na mniejsze jednostki. Praktyka tworzenia podsieci jest możliwa tylko przy użyciu sieci VLAN lub izolacji warstwy 2 na urządzeniach takich jak bezprzewodowe punkty dostępowe, przełączniki i bramy lub zapory ogniowe.

Przełączniki są kluczowym elementem każdej infrastruktury sieciowej, ponieważ łączą użytkowników z wieloma komputerami, drukarkami, punktami dostępu i innym sprzętem. Przełącznik zarządzalny można skonfigurować w taki sposób, aby zapewniał użytkownikom swoją „własną” sieć na tym samym współużytkowanym połączeniu internetowym, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo poszczególnych segmentów. Zarządzalne przełączniki zapewniają większą warstwę bezpieczeństwa, chroniąc sieć przed intruzami i poprawiając ogólne bezpieczeństwo dla tych, którzy mają do niej dostęp.

Innym ważnym zagadnieniem jest użycie zapory ogniowej. Ta forma bezpieczeństwa ma na celu zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do lub z sieci prywatnej. Zapory ogniowe zasadniczo szyfrują wszystkie dane przechodzące przez sieć i mogą obsługiwać dodatkowe urządzenia zabezpieczające, takie jak systemy wykrywania / zapobiegania włamaniom, wykrywanie złośliwego oprogramowania i filtrowanie stron internetowych.

Uwolnienie potencjału wspólnych miejsc pracy

Przyjmując proaktywne stanowisko, menadżerowie obiektów mogą zapewnić firmy i zdalnych pracowników korzystających z przestrzeni co-workingowej, że mogą cieszyć się elastyczną pracą bez narażania bezpieczeństwa danych. Wraz ze wzrostem zdalnej pracy, firmy muszą mieć pewność co do wspólnych przestrzeni, z których korzystają ich pracownicy, zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i wydajności. Posiadanie strategii sieci i bezpieczeństwa pozwoli firmom w pełni wykorzystać wspólne przestrzenie pracy i zastosować nowoczesne techniki pracy, aby dobrze prosperować w dobie zmian.