Przyszłość pracy po COVID19: podłączenie do sieci bez zakłóceń w biurze i poza nim

2020 rok przyniósł wiele zmian, zarówno w naszym życiu prywatny, jak i, a może przede wszystkich w życiu zawodowym. Firmy na całym świecie zaczęły pracować w zupełnie innym trybie – przekierowały znaczną liczbę, a niekiedy nawet wszystkich swoich pracowników biurowych do pracy zdalnej. Wcześniej praca z domu nie była stosowana tak powszechnie. Natomiast zarządzający firmami i zespołami przekonali się, że osoby pracujące zdalnie, utrzymują swoje wyniki na oczekiwanym poziomie, a zatem taka forma może być efektywnym rozwiązaniem niezależnie od trwającej pandemii. Firmy takie jak Siemens już potwierdziły, że ich pracownicy będą mogli pracować z domu w pełnym wymiarze godzin lub dwa-trzy dni w tygodniu. Firma wprowadza plan „mobilnej pracy” dla ponad 140 000 swoich pracowników.


Gdy rządy poszczególnych państw wprowadziły różnego rodzaju obostrzenia, wymuszając niejako stosowanie pracy zdalnej, głównym zmartwieniem przedsiębiorstw było to, czy ich pracownicy utrzymają wymagany poziom produktywności – obecnie wydaje się, że obawa ta była nieuzasadniona. W rzeczywistości od czasu pracy z domu służbowe nawyki  pracowników znacznie się poprawiły w porównaniu z okresem, gdy pracowali oni w biurze. Jednym z powodów był fakt, że unikali oni dojazdów do pracy, które dla wielu z nich były dodatkowym czynnikiem podnoszącym poziom stresu.


W związku z nowymi sposobami pracy stało się oczywiste, że firmy muszą rozważyć podejście mieszane. Nie ma już sensu wymagać, by wszyscy pracownicy wrócili do biura w pełnym wymiarze godzin, skoro udowodnili, że można im zaufać, a liderzy biznesowi dostrzegli, że elastyczne formy pracy mogą przynieść firmie korzyści. Przedsiębiorcy muszą więc znaleźć właściwą równowagę w stosowaniu tych praktyk, aby utrzymać zaangażowane i jednocześnie integrację zespołów.


Dodatkowe korzyści pracy zdalnej


Jeśli firmy uznają, że nie potrzebują już tak dużego biura, to niewątpliwie uda im się zredukować koszty związane z wynajmem nieruchomości czy przestrzeni biurowej. Jednak decyzja o przejściu na pracę zdalną nie powinna być powodowana jedynie kwestią oszczędności. Ważniejsze jest uznanie korzyści związanych z produktywnością, gdy pracownicy nie spędzają całych godzin na dojazdach do biura, aby zrobić coś, co równie dobrze mogliby wykonać w domu.


Dla firm następnym etapem jest rozpoznanie i ocena wartości dodanej różnych polityk pracy – biuro powinno sprzyjać spotkaniom i wspierać kulturę korporacyjnej społeczności. Dla wielu osób dojazdy do pracy mogą zajmować istotną częścią dnia, często kosztem zdrowia i dobrego samopoczucia, a także kosztem czasu spędzonego z rodziną. Dzięki skróceniu czasu potrzebnego na dojazd do pracy, pracownicy czują się znacznie bardziej zmotywowani i mniej zestresowani, co przekłada się na osiąganie lepszych wyników.


Ewolucja sieci korporacyjnych


Sieć korporacyjna nie ogranicza się już do biura; teraz jedzie do domu razem z pracownikiem. W związku z tym należy skupić się nie na przynoszeniu własnych urządzeń (BYOD), ale raczej na dostarczaniu własnej sieci (BYON). Aby wspierać ten nowy sposób pracy, zarówno firmy, jak i pracownicy muszą wziąć pod uwagę niezbędne elementy, które pomogą usprawnić nowy sposób pracy z siecią firmową.


Najważniejsze kwestie powinny dotyczyć wzmocnienia łączności i zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich punktów połączeń. Dlatego ważne jest, aby firmy wdrażały ulepszone narzędzia sieciowe, które sprostają najnowszym wymaganiom i zmianom w metodach pracy.


Bezpieczny dostęp zdalny jest niezbędny do odniesienia sukcesu w biznesie, zarówno teraz, jak i w przyszłości. Elastyczne rozwiązania wirtualnej sieci prywatnej (VPN) zapewniają rozproszonym użytkownikom bezpieczny, szybki i niezawodny dostęp do zasobów firmowych, niezależnie od tego, gdzie pracują. Sieci VPN współpracują również z urządzeniami zabezpieczającymi, które wykorzystują technologię zaawansowanej inspekcji pakietów do skanowania ruchu VPN u zdalnych pracowników w poszukiwaniu złośliwych zagrożeń, wirusów, trojanów czy oprogramowania szpiegującego.


Zalecamy również firmom wdrożenie zintegrowanych rozwiązań firewall, które obsługują VPN, z zaawansowanym trybem ochrony przed złośliwym oprogramowaniem i trybem zapytań w chmurze. Takie rozwiązanie w kilka sekund weryfikuje rozszerzenie pliku i wykorzystuje bazę danych z wielu źródeł, aby zwiększyć skuteczność wykrywania złośliwego oprogramowania i dokładność wyszukiwania zagrożeń. Zapory są zaprojektowane w taki sposób, by przy pomocy filtrów URL zapewniać wielowarstwową ochronę przed wieloma typami zagrożeń, m.in. przed złośliwym oprogramowaniem czy włamaniami. Funkcje ochrony wewnętrznej mogą również obejmować patrolowanie aplikacji i filtrowanie sieci, które ograniczają dostęp użytkowników do nieodpowiednich treści.


Klienci biznesowi  mogą teraz korzystać z najnowszego standardu sieciowego 802.11ax, lepiej znanego jako WiFi 6, i z punktów dostępowych obsługujących chmurę. Ta kombinacja  pozwala dostawcom usług zarządzanych (MSP) i zespołom IT na zdalną konfigurację punktów dostępu w chmurze, jeszcze przed ich instalacją u użytkownika. Technologia plug-and-play minimalizuje czas, jaki zespoły IT muszą spędzać na konfiguracji urządzenia u użytkownika, zachowując tym samym zasady dystansu społecznego. Co więcej, punkty dostępowe WiFi 6 zapewniają szybkie i niezawodne połączenia dla osób pracujących w domu lub w biurze.


Jako urządzenie zapasowe, dobrym rozwiązaniem do przełączania awaryjnego są routery Long-Term Evolution (LTE), zapewniające pracownikom zwiększą prędkość sieci – sprawdzą się szczególnie w miejscach, gdzie występują problemy z domowymi połączeniami szerokopasmowymi. Dzięki rozwojowi LTE w ostatnich latach znacznie poprawiła się szybkość transmisji danych, co wpłynęło na skalowalną przepustowość i kompatybilność wsteczną.


Zarządzanie siecią


Skoro mamy już nową strukturę sieci, która umożliwi odpowiednie zarządzenie nowymi potrzebami, możemy skoncentrować się na 3 istotnych elementach, które menedżerowie IT musza wziąć po uwagę, gdy zarządzają siecią korporacyjną, z której korzysta wielu pracowników:


Pojemność – niespodziewanie firmy muszą obsłużyć większą liczbę osób pracujących zdalnie, więc sieć powinna umożliwiać realizację tych wszystkich zewnętrznych połączeń ;


Wydajność – aby pracować wydajnie i efektywnie, pracownicy muszą mieć dostęp do tych samych narzędzi i platform, którymi dysponowali  w biurze;


Niezawodność – pracownicy muszą mieć możliwość połączenia się z siecią zaraz po rozpoczęciu pracy, a następnie pozostać w kontakcie z nią bez ryzyka przerwania pracy.


Pracownicy potrzebują niezbędnej przepustowości sieci bezprzewodowej, aby obsługiwać platformy niezbędne im do pracy. Połączenie między biurem a domem musi być płynne. W przeciwnym razie cały proces się nie powiedzie.


Sieci domowe pracowników stają się niezbędną inwestycją biznesową


W porównaniu z sytuacją sprzed okresu izolacji, firmy są obecnie bardziej skłonne do inwestowania w domowe sieci pracowników, aby zagwarantować płynne połączenie między biurem a domem. Od poszczególnych firm zależy, czy zdecydują się pokryć koszt każdego połączenia szerokopasmowego, czy tylko jego część. Istotne jest również, aby firmy zapewniały swoim pracownikom niezbędny sprzęt, który umożliwi płynne przejście od pracy biurowej do pracy w domu – w tym laptopy, telefony, kamerę internetową, zestawy słuchawkowe i monitory.


Teraz, gdy firmy na własne oczy przekonały się o korzyściach i możliwościach pracy zdalnej, pespektywy zaczynają się zmieniać. Chociaż nie ma wątpliwości, że pandemia przyniosła wiele trudnych problemów, to istotne jest, aby dostrzec korzystne możliwości wynikające z tej niepewnej sytuacji - kontynuowanie pracy zdalnej jest polityką wartą rozważenia.