Powiadomienie o zakończeniu sprzedaży licencji na zapory z serii USG z dniem 31 lipca 2021 r.

10 lipca 2021 r. powiadomiono o zakończeniu sprzedaży licencji na zapory z serii USG z dniem 31 lipca 2021 r. (USG20-VPN, USG20W-VPN, USG40, USG40W, USG60, USG60W, USG110, Zywall 110, USG210, USG310, Zywall 310, USG1100, Zywall 1100, USG1900, USG2200). Aktywacja zakupionych licencji będzie możliwa do 30 września 2021 r.

Wsparcie dla wszystkich wymienionych licencji zakończy się z dniem 31 grudnia 2022 r., a dla wybranych – na przykład Content Filter – dobiegnie z końcem roku 2025.

Zestawienie wszystkich licencji wraz z datami zakończenia sprzedaży, aktywacji i wsparcia można znaleźć pod adresem: https://education.zyxel.com/newsletter/published/phaseout/License_Phaseout.htm

Jeśli ważność licencji upływa po 1 lipca 2021 r., to można nabyć indywidualne licencje roczne albo zestawy licencji lub tak zwane licencje współwygasające i w ten sposób przedłużyć je do końca 2022 r.

Użytkownicy mogą też od razu przejść na najnowsze zapory z serii USG FLEX, które, jeśli chodzi o wydajność, są szybsze o 125 proc. i mają wyższą o 500 proc. przepustowość filtrów UTM! Listę zapór USG FLEX można znaleźć pod adresem: https://www.zyxel.com/cz/cs/products_services/smb-security_firewalls.shtml?t=c