Nowe technologie niosą szereg korzyści dla resellerów VAR

Internet i nadchodzące technologie, które zwiastuje, mogą być zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem dla resellerów VAR. Dla osób związanych z tradycyjną technologią sieciową, która wymaga lokalnego zarządzania i manualnego podłączania nowych urządzeń, każda nowoczesna technologia stanowi wyzwanie. Wizyty w miejscu instalacji, zaplanowane przerwy w działaniu sieci i rozwiązywanie problemów przysparzają resellerom wielu problemów.

Jednak tego typu problemy nie istnieją dla sprzedawcy oferującego rozwiązanie do zarządzania w chmurze. Ci resellerzy VAR są znacznie lepiej przygotowani do korzystania z nowych technologii i oferują swoim klientom dodatkowe wartości, głównie z powodu dwóch czynników:

  • mogą wdrażać rozwiązania w sposób mniej inwazyjny i zakłócający, w bardziej dostosowany, a więc każda nowa implementacja jest znacznie mniej obciążająca

  • rosnąca tendencja w dziedzinie przetwarzania w chmurze oznacza, że powstające i innowacyjne technologie coraz częściej są projektowane przy założeniu, że menedżerowie sieci funkcjonują w chmurze.

Co więcej, ponieważ resellerzy systemów opartych na chmurze mogą szybko wdrażać nowe technologie bez większych komplikacji – otrzymują  pełną swobodę przeglądania wszelkich wniosków lub sugestii zgłaszanych przez swoich klientów, mając pewność, że mogą uwzględnić i wdrożyć te pomysły i zapewnić im dodatkową wartość. Dzięki temu sprzedawcy mogą budować silne, produktywne i długoterminowe relacje z klientami.

Możliwości, a nie zagrożenia

Sztuczna inteligencja (AI), bezpieczeństwo cybernetyczne, Internet rzeczy (IoT), urządzenia „inteligentne”, robotyka, obliczenia kwantowe i blockchain w dużej mierze uzależnione są od chmury, a niektóre nawet nie mogą bez niej funkcjonować. Ta cecha pomimo, że kiedyś była „offline”, dziś jest coraz częściej wykorzystywana przez sektor IT, co odzwierciedla ogólną migrację w kierunku zdalnego sterowania i dostępu. Kiedy ostatni raz kupiłeś oprogramowanie na płycie, a nie przez subskrypcję online? Nowe technologie migrują do chmury i to w niej emanują możliwościami.

Jednak w przypadku niektórych sprzedawców i wielu ich klientów migracja nie jest prosta. Starsza infrastruktura, brak zasobów i niskie zaufanie do nowych technologii lub brak ich zrozumienia zmusiły niektóre firmy VAR i ich klientów do korzystania ze starych metod. Uogólniony strach przed cyberprzestępczością jest kolejnym czynnikiem, który oddala od chmury.

Spójrzmy na to z drugiej strony Jeśli cyberprzestępczość pochodzi z chmury (a tak się dzieje), wymaga rozwiązania opartego na chmurze, napędzanego przez sztuczną inteligencję i reagującego na zagrożenia w czasie rzeczywistym, aby móc z nią walczyć. Po prostu nie praktykuje się już blokowania wszystkiego na lokalnych serwerach.

Ludzie pragną nowych technologii i są coraz bardziej przyzwyczajeni do wygody, kreatywności, dokładności i możliwości wyboru, jakie technologia oferuje im poza pracą. Większość chce wprowadzić te same cechy w swoim życiu zawodowym i nie ma sensu, aby resellerzy VAR to utrudniali. W rzeczywistości istnieje wiele aspektów nadchodzących technologii, które mogą okazać się bardzo przydatne dla klientów, a tym samym oferują przyszłościowe rozwiązania dla VAR, które mogą wnieść znaczące korzyści dodatkowe do ich oferty.

Rzeczowe korzyści

Na przykład Blockchain, który działa jak wspólna księga dla wielu witryn i jest często wykorzystywany do automatyzacji transakcji finansowych, ma ogromny potencjał w wielu firmach i sektorach. W związku z tym sprzedawcy VAR, którzy mogą dodawać funkcje blockchain i wsparcie do istniejących lub planowanych ekosystemów, mogą na tym skorzystać, szczególnie jeśli zrobią to szybko.

Ta przewaga może być jeszcze większa w przypadku IoT. Firmy chcą zintegrować ze swoimi sieciami inteligentne urządzenia, systemy oświetleniowe i sterowane czujnikami ogrzewania, a nawet zwykłe produkty, takie jak nowe routery i koncentratory. Wyobraź sobie atrakcyjność resellera VAR, który może wysyłać wstępnie zaprogramowane inteligentne produkty, dzięki czemu łączą się z siecią natychmiast po ich zainstalowaniu (co oznacza, że klienci mogą je zainstalować, według własnego uznania), a następnie zarządzać nimi w czasie rzeczywistym, zdalnie . Doświadczony sprzedawca VAR zapewnia również klientom IoT oparte na chmurze, możliwie najlepsze zabezpieczenia i ochronę przed złośliwym oprogramowaniem. Zaskakujące jest to, jak często klienci zapominają, że ich inteligentne urządzenia są online i są połączone z Internetem i tym samym narażone są na cyberprzestępczość.

IoT pozwala także sprzedawcom szybko i łatwo zaprezentować ROI oraz korzyści dodatkowe, ponieważ zalety wynikające z integracji inteligentnych technologii w zaawansowanych obszarach, takich jak energia lub ściśle monitorowane sektory (obsługa klienta) można szybko zobaczyć oraz zmierzyć .

Nowe podejścia do zarządzania siecią, takie jak separacja strumieni ruchu, automatyzacja monitorowania sieci i automatyzacja przepływu, mogą również pomóc sprzedawcom VAR w zapewnieniu, że ich klienci czerpią najlepsze korzyści ze swojej sieci dzięki lepszej produktywności i wydajności.

Niestety, najbardziej korzystny potencjał chmury i zdalnego zarządzania siecią wykorzystują przestępcy. Używają możliwości sztucznej inteligencji do atakowania firm wszelkiego rodzaju i rozmiarów, a ich pokonanie wymaga, opartej na sztucznej inteligencji, reakcji w czasie rzeczywistym. Jeśli cyberprzestępca próbuje przełamać zabezpieczenia i ukraść dane (i prawdopodobnie więcej niż jeden raz), po prostu nie możesz czekać na ręczną aktualizację lub wizytę kierownika IT. Musisz być czujny i gotowy do działania natychmiast, 24/7.

Dzięki zastosowaniu technologii „sandboxing” w chmurze do izolowania podejrzanych plików, segmentacji i segregacji sieci, geolokalizacji adresów IP i ciągłych aktualizacji zapewniających ochronę przed złośliwym oprogramowaniem w czasie rzeczywistym, możliwe jest reagowanie w chwili pojawiania się zagrożenia, zanim zostanie rozpowszechnione. Cyberbezpieczeństwo w chmurze jest teraz złotym standardem dla firm dbających o swoje dane i sieci.